Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-01022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. ΚΙλΚίς T K
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 - έτος 200 - αρ. φύλλου 4802 - 0,50 ευρώ
Στοιχεία σοκ του ΣΒΒΕ:
Χάθηκε το 35% των θέσεων
εργασίας σε Β. Ελλάδα & Κιλκίς
14
Τα για Την
Ελλάδα ΠΟΙ. ΚΙIΤ(ΙΥψάιιτ0νΤΙΙΙ ΤΟΙ ΣΒΒΕ
είναι (ΙΠομΙΙψδΙΙΙ τικά: μεταξύ 2(X)2 και 2017 χάθηκε
το 35% των Ι)έιηοπ το 22% τον τζίρου και
τι) τι " την μελέτη οτο
νομό το Α E ΕΠΕ
ενενγές είναι το και το 69%.
Ακόμη χειρότερη είνΙIΙ η στο Κιλκίς
οι ΑΕ κοι Ell E το TO)V
επιχειρήσεων ,
Απολογισμός
πεπραγμένων
2018
Π.Ε. Κιλκίς
Κατά το έΤο; 2018. ο (νΤολογισμό;
τι " πεπραγμένων της
Ενότητας ΚΙλχί; Of
στοιχο πλαίσιο μι που κινείται η
μ.Ιδονίας. δηλαδή όπου η
ΟΙΚΟ ή (l
δυσχεραίνει την (Ι"Ι.ΤΤΙξΙΙΙΧή π μκιττική
m Ι Τη
ακής μας Ενότητας ,
ΠαρόλΙΙ vtl π«-
ΙΗάξουμε ΙΙιηΠΙ τον πήχη
στην ΙΙΤΙΝΙΙΊΙίΙ* ΗΙΙΙ Ο την ΙξΙΙ-ιη-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΑΣ
σελίδα 6
Ανανέωση
(προβλημα-
τική)
διπλώματος
οδήγησης
Του Αναστάσιου
Αμανατίδη
σελί&Ι 7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
ΙΙΙ
"ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ - O
Υφαρπάζουν και το διοικητικό
εκκλησιαστικό Τίτλο Πολυανής”
Δήλ«πη του υποψήφιου Δημάψχου K Ιλκίς Δημήτρη
για τη νέα πψ)Υ.λητική ενέμγτια των Σκοπίων
Ένταξη ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΚΙΛΚΙΣ του Θεοχαώκη Μιχαήλ
σελίδα
Η ενημέρωση νομό Κιλκίς
όνομα Και αξιοπιστία...
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΙΝΗ
eidisis.gr
facebook
Δημοσιογραφικός
Οργανισμός K ιλΥίς

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο