Ενημέρωση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ενημέρωση

Ενημέρωση-01112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΕΡΩΣΗ
μ.ΙIΜμ.“Ι1: ΤΙ)
Τέσσερις όροι για τη μεταφορά απορριμμάτων
ΝΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο