Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-01122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ηχώ

Οπισθόφυλλο Ηχώ-01122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 480
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13768
Τ: 2103817700 - 2103817 716-
oypoy.
Ι
ΡΩΙΝΕ1 ΟΙΚ
ΤΩΝ ΔΗΜΟ
3817737
ΔΣΙΩΝ
ρ - 17261 E: iho@otenet.gr
ΡΙ ioh:
Η ΑΘΗΝΑ
μέσα από τις συλλογές
της Πινακοθήκης Χ. & Σ. Μοσχανδρέου
4 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου
Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία
(Οδός Ι _ Παπαρρ-Τ1ΥOΤΤ0ύλ0ΙΙ 5-7, Αθήνα)
ΑΝΟΙΚΤΆ:
Καθημερινές (εκτός Τρίτης): 09.00 - 16.00, Σάββατο, Κυριακίτ 10.00 - 15.00
1997 2018

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο