Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-01122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

is.ar
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο v. Κιλκίς T ο Y K I Λ ΚΙ Σ
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 - έτος 190 - αρ. φύλλου 4761 - 0,50 ευρώ
Ένταξη δυο μεγάλων έργων υποδομής
ύδρευσης - αποχέτευσης στο "Φιλόδημο Ι”
Δύο μεγάλα έργα
ποιι την
ποιοτηΤα και την επαρκεια
τοι)
πόλη του Κιλκίς ΤΟΙ. λάΧΙ
για την επόμενη τρια-
κονΤαετία και διασφαλίζουν
την ομαλή
ΙΊ]ν-τήρηοη Του Βιολογικού
Ι>υνολΙ-
κου
"Το πρόγραμμα Φιλόδημος
η υπό το Δημήτρη
διοίκηση της Δημοτι-
κής Επιχείρησης —
ΚΙλκίς
Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.κ,).
σελίδα 3
__Ί_ΔΙ
ΠΙΣ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΨΕΜΑ
Γράφει
ο Τάσος Ναούμης
παιδίατρος
σελί&15
10 Φεστιβάλ Λύρας
και Έγχορδων
Μικρά
μαθήματα
Ιστορίας
Ενεργειακή αναβάθμιση της Αντιπεριφέρειας
με χρήση αβαθούς γεωθερμίας
Με έργο ευρώ μειώνεται το κόστος
θέρμανση -ψύξης του κτηρίου
σελίδα 3
Το αγωνιώδες μεταμεσο-
σελίδα 7
Του Αν. Μακρίδη
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ
Αθλητική Εκδήλωση
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίαι 2018
Ώρες: 17:ΟΟμ.μ - 20:0Ομ.μ
optANtJlH
νύκτιο τηλεφώνημα
Του Αναστάσιου Αμανατίδη
Σελ. 9

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο