Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-02022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Να ψηφίσουμε
και ...βλέπουμε
Νέα (ΙΤΙβ0λή της της πωοφΙΥή; τον Δήμον οτο Σ.Τ.Ε. της (Ι.1άριτσης
στη Λητή. Νέα ΥΙΙθυστέρηση ΔΙΙ στην αποπεράτωση TOU διήμ0υ Νέας Σάντα - χόμβ)ς
3
"Κάλεσμα σε δράση
για το Δήμο Κιλκίς" από
μια νέα δημοτική κίνηση
σελί&Ι ΙΟ
Στην ΑΝΑΤΟΜΙΚ HELP η Ομάδα
is.ar
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς TOY K
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 - έτος 200 - αρ. φύλλου 4803 - 0,50 ευρώ
Ρομποτικής του 201 Δημοτικού Κιλκίς
το
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
η κ. Άννα Δημάκη
O Διώιαρχος Κ Ιλχίς
δεκτή
τοι Ι
Δημήτνη Τσοντάκη χιιι ιιι
Λ)ιαινή του
τη δημοτική σύμ-
του Παναγιώτη ως
AVt KOlVl jVl>.ilS
ΠρόΗΊος και Πολιτι
υμού, ιιι θητιίΙ1
οι.ιη.20Ι9
31.1".2019. αναθέτοντάς
τις αχετικές (ΙψμΜΙ(έ
Tnrts. 12 δημο-
οιεύ0ΙΙΙξ την απιηαση του
ΔΙΝΙάρχου όπου χιιι οι
δ«ότητες της νέας αντιδημάψχου.
Διαμαρτυρία του Πολυανής ,φΙΙ ΚΙ)ΧΙΙήου
χ. για την Πολυανή;
Νέα πρόκληση από την σχισματική
"Μακεδονική Εκκλησία" με την
εκλογή Επισκόπου Πολυανής
σελίδα 5
ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
Πρωταθλητής Νεανίδων
σελίδα 10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Δημήτρη
"ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ - O
3 Φεβρουαρίου 2019, 18:00
Δήμου
άλλη
Σελ.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο