Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-02052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΥΜΠΙΟ
alTk
στη
τοι,ι B.
.4
T n5w3M03 &
ΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΙ--ΙΤΟΥ
η Νέα
K MTPO
Ενημέρωση και δικτύωση
στελεχών στη δομή προσφύγων
ΙΡΙΕΤΙΦOΡΙΔΙ-α
ΣΥΡΕΤΙΔΗΣ
Τη
Ι ΚΩΣΤΟΠΟΥΛOΙ Ο.Ε.
Την
ΤΤOΙόΤη Τα ΤΟΝ
ΤΕΡΙΙOΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο