Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-02052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ οΧΙ ηΙΑ.„
Ημερήσια Εφημερίδα
οσυνειδηση
της ΑιιωλΙας της
φορείς
«0ΧΙ» ΣΤΑ ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ
στις Φυτείες
Από το περιστέρι
παραβόλας
Πιρός
ΙΙΟΙΜΙ
Συναγερμός
04.05.2019
ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
LAVA
ENERGY

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο