Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-02072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-02072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΒΕΝΕΤΙΑ
«ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ»
Απο ΤΟΥΡΙΣΜΟ
100
C 1,00
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΟΡΝΤΙΓΙΟ
ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ
ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15
Ν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετ« ΙΙ)Οό ΑΟ φύλλου 30159 Ιδρυτής Γ. Α. Βλάχα;
ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ 2 ιογ,ΙΙ0Υ 20/9
ΤΡΙΤΗ
Ιούνιος 1950:
Αρχίζει ο πόλεμος
της Κορέας
ΣΉΜΕΡΑ
Στο συρτάρι
ΤΟ διάταγμα
Η άρνηση Προέδρου Δημο-
Ποο όηη ηουλόηουλο υ να
Ι Π0γρ άψΕΙ
ηγερίας ΟΙ η η Ί
ρι;κει την επιλ" ή κυβέρνησης
ήδη
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Δεν θα κοπεί
κανένα επίδομα
ΤΟ ΟΙ Ι δεν
εξέφραοε π
ι0ι) θα οδπγήσει που
ιη μην
μπει η περιπέτειες. Σελ. 5
ΤΤΕ:
ΤΙΕ μέσω της
ηοοώΟηαι μεταρρυθμίσει".
φΙλΙ
κότερο μείγμα
ηολΙΙΙΚής. 23
a KtlTOlKias:
ΙΙηοοούν
οι δανειι:Αήηιες.
Ακης Τσοχατζόπουλος:
πρώην
υπουργός τσομητζόηουλος.
ΛΟΙΙΟ
Πάγο η
για από ιο Πενταμελές
Εφετείο
Athens Voice: Την
ιη γραιρείη
Atnens Voite στο κέντρο ΛΙ)ή
με ι
κοι ηέΙ(ΙξΤΝ τρικύκιο.
κού Ολοκληρωμένης
ιου Αηαίου
η φύλη
και υπο-
Facebook: Σε Ι.1ΙΝαγερμΟ τέθη-
ΟΙ ΤΙΚ
η ΙΟξΙΚή
σιη . Σε πρώτο
Εξιτήριο για την ηγεσία της 17Ν
Δικαίωμα για αίτημα αποφυλάκισης στους πολΙήσοβίτες δίνει o νέος Π.Κ.
Της ΙΊ1ΊΙΚΙ ις t(11S
ΚΙΙΤΙΙδΙΧ0σμΙνους της Ι 7Ν Ο
ΚΙΜ Ο
Ο Ι 01
ΚΟ Ι Κα Ι Ο
πλέον να
ιησή τους κατ οικον με ηλεκτρονικό βρα
ΧΙΟ)ΔΚΙ, το Ι ΙΟΛ ΤΟΙ Κά>δΙΚΙΙ
ηολυώοβίτες. αρκεί
llt 1Vtl 01 η ΙΙΙ)λΚΙΚή Ι 7
ΕΤΟΙ.
ρούσε τους καταδικασμένους για τρομι>
1 W TITS
το Π επόμενη κυβέρνηση αλλάξει
το Ιες πρυ την
ευνοϊκή η οινική μεταχείριση. 7
Ναυάγιο χθες, ελπίδες για πρόοδο σήμερα στις Βρυξέλλες
0 ΓάλΑος ηι:άεδρος με ,ύγο Κο.1Ι.ΙΙΙής Η ηωοπάθεια
ΕΕ. vo to "Ου ΙΟ ΙΙΚ ΕΕ. ΟΙΟ 0ήμιρ 0.
Η ΟΙ πν να γίνε Ι ιης ο Ορανς Τήιερικη ς, Σελ. 3
Συντριβή συριακού πυραύλου S-200 στα κατεχόμενα
EtlC 20 ΙΙΠ
θες ιο ανικιειχχιορικός S-200. που εξετ«ιπη ιης
160110,10 , ιιι εκτόξευσή ιουοηό ιη αεΜμυνο tvovlim α ειχχικηια;ιν. 9
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ
Το Ιράν σπάει
τη συμφωνία
για τα πυρηνικά
Πιέσεις στους Ευρωπαίους
ΠΙΟ Κατ
α ιιι) χθες η
ΥΙΙΙ 10 ΤΟΙ]
Ιράν . η ανΙΙΧΟί
ότι το
Είναι υπό
S η ΚΙΙμφ
του Τραμη
οι ΙΙΙΤΑ ΙΙΙ>
(ΙΙΙ ό Τη ΣΙΚ ΙΟ
Τρέχουν τώρα
για Ελληνικό
και Cosco
Ετιειιη από χρόνια καθυστερήσεων
Να ΤΙς tXX8>tllbtt11tS ΤΙς t ttV
α την
(ΙΟΝ α (Ιό
της.
ΣΥΡΙΖΑ να
χιονίζου- .
από έργων ,
. 25
Νοσοκομεία
δίχως
κλιματισμό
Εν αναμονή καύσωνα
t1Vlll η
ανάμεσά Και
μεγάλα της Αττικής. όσον
Την "t ΟΙ
ΤΟΥ ΤΟΙΙ
Σελ. 6
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Επιδόματα
χωρίς υπηρεσίες
H ΙΠέρυγ ες
μήνα
λΙΟ.
μια πα-
των ιο δ
—οτο 011010 οι δια
τον τον
η ότι η ΙΙ0λΙΤΙΚή
των δεν
μόνο τη μεσαία Τάξη.
"tlOt ΤΟ .
να Υπη
"toits που έχουν ανάγκη
ΟΙ 0 ΙΊΚΩΙOΤOΙ ΙΙ0λίΤ", ΑΙΙό
Στην εποχή του διαδικτυακού πολίτη
δ μετά
26 η Ι Μ
Ι"ΧΙ σια δίηηοώΙΩ
περί
KtNli< VO
ΔΙΙ Ι ει ε-
ηοηοίο
α E 000
Ι Ι ή με
ΤΟ
ΚΙ ΟΙΟκή ΙΟ
-ήθε
, αλλά
οξύιηιο. οι
ΙΙένε&κ σημ"ς,
Δεν
ΠΙΟ Ι ΟΙ
ΓΙΟ
ΤΟ ΙΙΙ.
ιο ΙΙέαι,
έχε Ι Τακ
ΙΙΙ .
ΚΟΙ
ΙηΙΙ φέρ-
ΙΙΙάξξΙ
αδικούν ΙΜ μσ.ηδΙό
σιοιο κο
Κρουαζιέρα χωρίς ρύπους
ΤΟ ηρώΙ0
απέπΡ,ξυοξ
οπό λιμάνι Νορβηγής με προοιχοι ό ιο βορειοδυτι-
KO στον Αρκτικό Ωκεανό. ιπνΑ)άοκα και.
MbtO,
Το κοινοιόμοοκήακ. 500
θα αποιελέοει
ρ vessreadei

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο