Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-02122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-02122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

COOE
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Κ(ΙΙ Εφημερίδα
ΑΘΙΙΝΑ, κ ΥΙΊΑΚΙΙ 2 2018
Αντιμέτωποι με 3.700 παράβολα
Στο δημόσιο ταμείο 250 εκατ. ετησίως, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
Τέλη και ειδικοί φόροι, που ανεβάζουν το άθροισμα σε δισ. ευρώ
ΣΗΜΕΡΑ
ηρεΡ.« ΣΤΗΝ „Κ,
Γίνετε φιλικοί
με τις επιχειρήσεις
Αισιόδοξος ιη
κΟΝΙΙιη
(Ιμμ
νοινο
ΑΠΟΣΤΟΛOΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ
Ενας "Ερασιτέχνης
επαναστάτης»
00C. Τί ν" & ΙΙ
Βίοι αντίθετοι
για Sunlight, Folli Follie
μία (Sumligtlt) αρ-
ρή.ς
ΙΙΙύΤιμΙ
ξύρ
K. 4.5
ταγ ΕΚΚΕ
Ο χάρτης
των ανισοτητων
χαμιΙλόΙΙ
νια
ερευνών Σελ. 6
ΕΙΣ ΤΩΝ αΜΙΚΡΩΝ .
Η επέλαση
των σούπερ μάρκετ
βάΙΧΚ
αριθμός η "οιαιρη
ΟΙ μι 2010.
Κ. 16
Η του
ΟδΙΙΙΡάγΟ$. Καθώς tkti όΙ1Ου
ΙΠΙΟΟ
ηιρ-ΟΙΙΙρω δη.
α>λά
ηααρν χρηο φέρνοντας ΙΙΙΙΙξίρ
άλλα και
ΙΤΙινόηοης. Ι-κ1Οξι ΟΟν
με... γκομα
MX) t JMM)
για ΙΙΙΟΙΟηοίηοη
χρήσης για βαμβα-
π Ου στον Κα
ΕξΙ 1έμ
την
σύνδεσης
ΙΙαραβΟλα για
τη διεκπεραίωση
15
H «K» στο «καταφύγιο» του Μάνου Χατζιδάκι
ΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ
B ΕΚΔΟΣΗ
Οι κινήσεις
στη σκακιέρα
Ενόψει εκλογών
K. Αλέξης ΚυιηάΧΟ-ς
δ- Κ%ΙΙΚών δΙΟνΟμή ΤΟΙ) ΚΦΙ
της ΝΔ. σε νέα
χώρο. ΙΟ
ΜΙΛΟΥΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ
Ζαν Πισανί-Φερί
Η ά ηοΑύ
Τα εμπόδια για Cosco
στο λιμάνι του Πειραιά
Τα συμφέροντα, η κούρσα διαδοχής, η >ΠΙφειοκραήα
ρήσεις στις 300
10 202 Ι και
οι. έως w 2026.
Ενα παγκόσμιο ραντεβού
παρασκηνιακών επαφών
Σιο επίκεντρο ιο G20 ιου Μπουένος Άιρες
Τ. 620 ως
σμός
μία 6ια
Ι ην
αλλά Vimal...
Ψάλτης
K. σελ. 14
ΔΙΙΙ“ή ς
ΚΥΡΙΟ
Υποχρέωση
Ι δήμαρΧΟΙ
πολύ
μας. ΚΙΙΙ)ώς
μένα
σταθμούς, Πρέπει
ότι
μας
ζητήματα
μας.
συμβούλου
Λ Ι μένος
Φου Κιου. βΟί
Ο σκοτεινός
κόσμος
του χρυσού
Α σήκωιο βΟρρς
τα Αθήνα
για τα μέλη
l OtOS
με άρ
ία ΊΙΙ"
Τουρκία.
Νέτ η K
ΙΙΙ
ΙΙΕ ΕΛΑΣ
Άχαρων . Ιξ
ιης με
η Αμι ΟΙ.
Τραμ« με τον ΚΙ νέω
K, 12
ΤΟ κρίσιμο σταυροδρόμι
της ι"
(CDll) 010 ο
tOU ΟΙΠν
ι η ΙΟΙΙ Σελ. 24
t111TTTTT1011TTm
ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ
Σταθερά δίπλα
στην ελληνική κοινωνία.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο