Βήμα Βιβλία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Βήμα Βιβλία

Βήμα Βιβλία-02122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΜΟΥΛΑ
συναντά καλλιτεχνικούς
Σουηδίας
ΣΕΛ. 3
τη
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ ΚΑΙ
ΠΑΟΛΑ ΦΟΝ ΟΣΤΧΑ(Μ
Το ψυχογμφημα του βασιλιά
μάσα από ης επιστολές
ΣΕΛ. 4-5
βιβλία
www.tovima.gr/books-ideas/
O μουσικολόγος και συλλέκτης σπάνιων δίσκων Κρίστοφερ Κινγκ,
συγγραφέας τοι) βιβλίου «Ηπειρώτικο ΜοιρολόΙ», μιλάει
στο «Βήμα» για τη γοητεία των πανηγυριών της Ηπείρου και εξηγεί
γιατί όταν βρίσκεται στο Ζαγόρι αισθάνεται 30 χρόνια νεότερος
Το μοιρολόι,
παλμός ms Ηπείρου
Η στη τοι Crumb το
ΣΤΟΝ ΝΑΠΟ
αξΙ&ΙOΤΙΚό
μα. μελέτη.
ιμκός To βι-
Κινγκ
ΤΙς
επόμενες ημέρης ΙΙΙΙΟ ΊΙ,ς
ΔΙΙψα) και στις τέσσερις
αυτές
γκι να κάτι
ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ
Η ματιά
του αστού
Στωττκ Σ τμπήπκ εί
Tinda
το επ&το
193
ΓάΠΚ1-
Τέ»τ
από
10
twv
ΤΤΚ
ΛΙΤ-ώ η
στα" ο
ΤΤΤ η 1aj
μιπΚ. Υ "
Στην ΤΙΝ
τα. στη Σχα4ή έκκ
στα; τη φιλά] τω
τη
τα), Ktm TTTtl
kMvvrl
αξιαιατα στις κιβερ Λσεκ τω
th" t" τις.
το
Ν-ΙΑΝΑ
ήταν η &Ττώ ΤΕ
01tK ΤΟ
Αυτή η
στμιντ«ό
mo τι
έναν να
TtW έτη με TOV Otkio
TOV 1άΙΙ(Πξ
αγάπης για τη
μ«οική O με
Grammy Vkl
ΚΙΙΙ
δάκων
KE Την (ΊΙΙ έντονα
προκάλε
σε o ήχα; τοι βιολιού τοι. Αλέξη
με TOV
ΕΤΙΤΙΙΡή (ΠΜ.κ: ΙΙΙ"ΙΙΙ
78 νΙΟΙ
ένα παλαιοπολΗο
της ΚωκΠαντητ_ύπ0λΙΚ. Το
των στο
Κτη Κα η
στον o
οποίας άρχισε να 10
μια
σχέση ΤΟΠΙΚά
αιπό
Olav στο νιά>
θω 30 χρόνια νεότερος. σαν να
το στις φλέβες
πιο γρή>φρα σαν o αέρας να
ανανεώνει κύτταρό μα . TO
ΙΙΙΚΙΑό να t"
γά]εται όλα σε βαθΟιερο επίπεδα
μια πιο συμπαγής εκδοχή
Συνέχεια στη 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο