Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-03122019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

3
ΕΤΟΣ:490
ΑΡ. 14017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
1,5€
Τ: 210 700
Τα χαμένα 30 εκατ. €
του Ευαγγελισμού!
Υ-,τ-ίας.
μέχρι
ΕΣΥ ό"
ήτο,
βρέθη„
« ΒόμβΙΙ» 50 δισ.
στο Ασφαλιστικό:
Πότε
Σάββα
- 210 3817 716 - 2103817 737 F: 210 3817 331 E: iho@otenet.gr W: wwwjh(klimoprasion.gr
Κοινωνικό μέρισμα
Από έως
Της Δ
Τηλεφωνία
ΕΙΕ;πη, με 28
Wind.
ΑΘΗΝΑ:
Siemens
μια Ό Τρ.-
12
13 _ 8
Στο ΝΑΤΟ φέρνει ο Μητσοτάκης
τις προκλήσεις της Τουρκίας
της δΙΚΙΙΙώΙΙΙΠΙΙ
την Δ η-
η>άξη ΠΟΟ tOV
οτο
μη
ΊΜ Κύ“ρο α" ΑΙγντπ).
K Τρ
"ΤΕΙ
αυτή
Την
τοι
Κά4Κ ,
tK ΠΑΚ ΠΙ.
στην
ΙΙΙόλογό
ΚάΙΡ 43 λ
to ΙΙΙ”
στην h
ο αν ΠΙΙ
ΕΜΙΙ η
EV Την
"ο τικ N Δ .
Otn tOV NATO
ΜΚΙΙΙ0 έΤOΙ
Τη
τις
tOVS
της

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο