Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-03122019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-03122019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 τιμή: 1,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος 950
Οδικός Χάρπις για πάγια ρύθμιση
Η «Ν» παρουσιάζει όλες τις λεπτομέρειες που περιέχει η σχετική τροπολογία του φορολογικού νομοσχεδίου
SCORPIO
SECl.lRlTY SERVICES
801 1 -Ι 78 78 78
Www.5CORP105-5ECURlW.GR
ΒΑΤ: Επενδύσεις 20 εκατ.
Στο νέο ιης καπνικό gb ρίχνει τις
μεις ης η ΑΙ * (Κα η l leu,
a /OfXj, στη ληνκή ΤΟ 20
εκατ. κατά την διετή. 12
Εκκίνηση για το κοινό σχήμα
των Public - Media Markt
Στη
OMKlKciJV
Και ψυχαγωγίας ΟΕ Ελλά&Ι
π P lblic Και "Kia
Markt. Η νέα ETOpEio αναμένεται νο έχει
των εκατ. το 2019. 11
Επενδυτικό προϊόν χαρακτηρίζει
η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΤΙς ομολογίες
το ηρΟσφΟ-ρ ΙOΙΙ
έκδΜης tujv 600 εκατ. ευρώ της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα κλείσει την προσεχή Πέμπτη,
με τη να ότι πρόκειται
για hth yield άρο το επιτόκιο δεν μπο-
ρώ να κάτω αηό 4% σελ. 11
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ
Λιμάνια
ΠΟΙΟΙ ΟΙ 10 ΙΏ(ΥΡΟΤΕΡΟΙ
WORLD TERMINAL OPERATORS
ΙΟΒΕ: ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΑΝΟΔΙΚΑ
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΛΑΡΚΟ
ΠΡΟΣΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
10 συναντήσεις
ΤΕΤ Α ΤΕΤ ME ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
O K. ΜΗΤΣΟΤ ΑΚΗΣ
ΓΔΧΑ 89197 (495%)
Όλε ς οι -ληξιπρόθεσμες και μη ληξι-
ΙΙΤ, ΡΑΚ ρίΙΙ. οι οποίες την
1 η Νοεμβρίου 2019 ρυθμιστεί
να πάγια ρύθμιση
24-48 η οποία καθιερώ .τται με το άςΗρο
43 ΤΟΙ) ΙΙου συ0ΤΙξίΙ(ΙΙ
αυτές τις μέρες στη Βουλή. με τη νέα
πάγια ρύθμιση θα
ματικά έως και 24 ή 48 μηνιαίες Μσνιςόλες οι
(ΝΙξΙλέΤ ΙΙΙ” Ειμ>ρίΙΙ ιτ0ιι θα βε13αιώνον«ΙΙ από
την 1 η-1-2020 και μειά. Στη πάγια ριημιοη μπο
ΚΙ ξΙδΙΚόΙξΤΧΙ ά 0Ι ΙΡΙΧ >0ΥΌΙήΙΛΌΙ
Ποια χρέη θα ρυθμίζονται σε 24
και ποια σε έιος 48 δόσεις
οι όροι οι υπαγωγής
Πώς θα υπολογίζονται οι δόσεις
Των Οφειλετών
Πότε θα Χάνεται η
Τι θα προβλέπεται δεσμεύσεις-
κατασχέσεις τραπεζκών λογαριασμών
χρωστούν ε ΕΝΦΙΑ. ΦΠΑ και άλ-
τους του 2019 αλλά δεν έχουν εντάξει τις
ΙΟΙ)ς αυτές στην ΙΟΧύ0Ι.ΚΚΙ σήμειΚΙ Πάγια
ρύθμιοη των 12 δά>Εων. οι αυτοί
lkl μη
σε έως και 24 μηνιαίες με τους όρους και
ης ιης ΙΙάγιικ ρύθμισης. Επίσης
εντάσσονται βαρύνονται με
παλαιά ληξΙΙΤΙΧΗ)ξΤΊΙΙΙ ΧΝΙ1, αλλά Κα Ι ΙΙΙ χρέη
που μετά την ημερομηνία
νέων δΚΙΙάξξΙOΙ . 4-5
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
της έκτακτης ενίσχυσης
Τέλος εβδομάδας οι ανακοινώσεις για το μέρισμα
Το τουρκικό σχέδιο για την υφαλοκρηπίδα
ΧΦτη στον Πο η όη τα της ττΚ στην ΑνατολΜή
έπειτα τη της τα το 20 Ι Ι Ka τιτι
ΙΙΙ t-MttK O ΦΠΙλΙΥΧΙ.ΙΤής
Οτο 17
Υπέρ
της Impa1a
«γέρνει»
η Creta Farms
Στον έλεγχο ιου ύ
κεφαλαίου lmpala Invest
ξΙΙΙΚξ4ΚΙλής 101 οποίου είναι o
K. Δημήτρης Βιντζηλ1Ιίος.
νειαι ότι η αλλανιοβΙΙ>
μηχανήα Creta Farms. η οποία
επιδιώκει μέχρι ΙΙΙ”
μονή των Χριστουγέννων να
ΙΙΙ συμφωνία εξ1>
γίανσης. σελ. 13
Εναναμονή
«πράσινου»
από Eurogroup
Τέταρτη αξιολόγηση
το Eurogroup αναμΛΤΙΙΙΙ να εγκρίνει αύριο την
ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης της
μένης μειαμνημονιακής εποπτείας της και
την επιστροφή των κερδών από ελληνικά ομόλογα
ύψους 767 εκατ. , ιι0ιι η ΕΚ] κΟι κεντρικές
τράπεζες χωρών μελών. Πάντως. μετατιηεται για το
επόμενο έΙ(Κ η 0ΙΙζήΙΙ101Ι για αλλαγή ΙΙΙς- χρήσης
των χρημάτων από τα ANFAs και τα SMPs. ώστε να
σε επενδύσεις-, καθώς κοι για τη
των πρωτογενών πλεονασμάτων. σελ. 3
Ενώ ιιι ιΙιιοι) Οικονομιών
Και Εργασίας ετοιμάζονται
στείλουν μέσα στις επόμενες
Βουλή διά) νομικιΧέ-
δια με τα οποία [κι
εΙΙΙδΦ
ματική πολιτική ι0 πρώτο θα
αφο#Ι την έκτακτη ΙΚή
τοι) 2019 και το
την Καταβολή Του
κα Ι στη
διαδικασία Χορήγη
ΤΙΟΙ)
ο ΟΠΕΚΑ,. κυβέρνηση Και
συγκρούονται ήδη
όψει της καταιΗ.ής έκτακτης
ενί0ΧΙ.κγης σε 21K), (ΠΧ)
ριά. Η Κυβέρνηση
14
Cyber Mlklay
Ρεκόρ
πωλήσεων
διεθνώς και
στην
νης πολιτικής της ότι
η Δή0ΧΙκΠ1 tns
σε οικογένειες αποτελεί
tOV Τελευταίο κρίκο μιας αλυσ*
δας ιιοι) η κρίθηκαν
Και δ«ηηΚαν από Τον Ιούλ ιο Και
. η αξιωματική
λίτευοη καπιγορεί κυβέΙ>
νηοη ενίσχυση πολύ μ
αριθμού δικαιούχων. όταν Πέ-
ρυσι και κοι-
μέρωμα από Την ΚΙ]βΦ
νηση ΣΥΡΙΖΛ σε περισσότερα
από 3.5 εκατομμύρια νοικοκυριά.
Η κυβέρνηση θα
Τα Κριτήρια Χορήγησης Της
ΚΙ:ης ενίσχυσης μέχρι το
της 3
Φλερτάρουν
μετα2δισ.
ηλεκτρικά-
ηλεκτρονικά
Την καλύτερη μέχρι στιγμής
ία tlllc%km ΚΙΙΙέΥ ΚΙψε
στο του 2019 ο των
ηλεκτρικών - η λξΚΤ ΚΝΙΚών ει-
συγκριτικά με δύο
ηγούμενα τρίμηνα.
με τα στοιχεία της GFK. O κλά
διατηρεί tnv ανοδική 101
πομήα κα Ι ξεπεράσει
la 2 δισ. ευρώ σελ. 12
ΧΡΥΣΟΣΙ.46Ι464Τ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ6594

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο