Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-04072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

is.gr
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο v. Κιλκίς ΤΟ Y K I Λ
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 - έτος 200 - ISSN: 2654-0533 - αρ. φύλλου 4904 - 0,50 ευρώ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
που
Σας προσκαλώ οιην προεκλογική ομιλο μου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
μη. ΒΟΥΛΕΥΙΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
Είσαι Γυναίκα; Τότε ξέρεις...
Κάθε γυναίκα
δίνει καθημερινά
μάχες σε πολλά
επίπεδα: Στην ερ-
γασία, (ΥΤΟ σπίτι,
στην οικογένεια,
στο κοινωνικό πε-
ριβάλλον και στον
περιγυρό της...
Ειρήνη-Ελένη
Αγαθοπούλου
ΥΠ. βουλεύτρια
ΣΥΡΙΖΑ Κιλκίς
Πρόγραμμα προβολών Θερινού
Κινηματογράφου Κιλκίς
σελ. 7
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 , Κιλκίς
"Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, για την
ασφάλεια, για τι ς υποδομές και την ανάπτυξη"
Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κιλκίς και ώρα 9:00 μ.μ .
Κώστας Κιλτίδης
Υποψήφιος Βουλευτής Ν. Κιλκίς
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Διήμερη Συνάντηση εργασίας
στο πλαίσιο της Πλατφόρμας
Έξυπνης Εξειδίκευσης
για την Αγροδιατροφή
Δεξιά
o Κωνσταντίνος
Κιλτίδης
Πρόεδρος της
ΑΣΠΚΜ και
αριστερά
ο Γεώργιος
Παπαδόπουλος
Ιδιοκτήτης
αμπελώνα
στην Τέρπυλλο
Κιλκίς
σελί&112
Γιώργος Σ.
Φραγγίδης
π κι, ΚΙΣ
ΤΟ ΤΊρ
και η μαζίμε τις εξαιρετικές ταινίες που
πόλη. Το ΚΙλκΑ;
9 2019 θ"
Τρίτη ΤΟ
16
ΤΙ.ΙΙνίΙΙ; ΚΙΜ
με βραβεύσεις, ταινίες μη άλιο . ο Μελ
ΣΤΙς 7 Ιούλη
μας!
Ψαρρά Σοφία
Υπ Βουλεύτρια N. ΚΑκίς
ΣΥΡΙΖΑ.προοδευτική Συμμαχία
6949 946848. 6949 946609
ΠΑΣΟΚ
Αναστασιάδης
Υπόψ. ΒΙΑΙλΕυτγΚ Κιλκίς
Κιλκίς
ΠΑΣΟΚ
Στέφανος
Παραστατίδης
Υποψήφιος Βουλευτής Ν.
Γραφ: Σόλωνος 4, (1 os Οροφος)
Τηλ: 2341100395 6972705119
Φούρας Πέτρος
Διπλ, Χημ. Μηχανικός ΑΠΘ
Υπ. Βουλευτής Κιλκίς
Δυιράνης 40 Κιλκίς
φ697439Β5134 341029630
e-mailpetfouras@yahoo.ar

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο