Τα Νέα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα

Τα Νέα-04112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τα Νέα

Οπισθόφυλλο Τα Νέα-04112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

οηΥΜπιρκαΣ
ΣΤΑ
ΚΟΒΑΤΣ.
ΠΗΡΕΣ
3-2
προκ. ΠΑΟ 2-2
E ΣΤΗΝ...
3-2
ΣΤΑ
ημσψ1ΓΙΙΡΗΣ ΚΙΤΣΙ,-ιμΝίΙΙΗΣ Κ ΑΡΓΙΕΤOΠογηαΣ Μ0!ΡητΣOΣ
ΤΑ NEA
( Το δεν θα
εμπορικής Kiva
Ί θα αρκετά
ΤΟ ΔΡορσ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Κλιμικωεή η Εφαρμογή απδ τον Ιανουάριο τοι 2020
, — ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Πού πάνε οι τιμές
με το πάγωμα του ΦΠΑ
ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ
ΟΙ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
Α2Ίξ-ΙφΙσ1Ι0ί
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕ ΡΕΚΟΡ
τι δήλωσε
ΜεγάλΪς για όσους θέλοιιν
νο αγοράσουν κατοιιήες
Φθηνότερα τα νεότερα διαμερϊαματο
με οιιωδομιι(ή άδειο οπό το 2006
Πόσο θα η αγορά πρώτ,πς
ικτοιι1ας και π ιτψαθέρμονσπ αμ,σππαρο2ής
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΠΤΏΣΗ ΤΕΙΧΟΥΣ
ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ
ΣΤΑΖΙ
ΝεΜμπτο δομέρημο ΝεΜμπτη μοιη αιο;λ1ο
75 τ.μ. με οπΜμΙ ή
ει 00. ποο
Ι μ. με
€67.211
Νέο
η_τιΙ
60 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
o ιιικοΣ κσ-1ΝΜ]ΥΠ
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΓΔΙΙΑ
ΤΩΝ ΣΚΗΠΕΤΩΊ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο