Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-04122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
ο
AP. 4251. ΕΤΟΣ 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2ΟΙ8
ΤΙΜΗφ50
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΗΛ. 244Ι080888
Της ΕΜάδας τα παιδιά...
Στην Ελλάδα της κρίσης η ιπογεννιι
Where are ιιιι the children? llow Greece s [inancial (Tisis led ΤΙΚόΤηταχτυπάει και αποτέ-
Ιο a baby husl.
Καραγκούνηδες της Πεδινής Θεσσαλίας i
Αντάμωσαν
στον Παλαμά !
Καρδίτσας Ι
στην καθιερω- i
μένη ετήσια i
Γενική Συνέ-
λευση του
Δεκέμβρη
φ Σελ. 10
λεσε θέμα ρεπορτάζ της εφημερίδας
των ΗΠΑ, Washington Post
Η κρίση που ει άσημα το
2010, έδειξε τα δόντια της και στα σχο-
λεία πλέον χρόνο το χρόνο έχουν
μειωμένες εγγραφές στο νηπιαγωγείο
την πρώτη Τάξη τοι] δημοτικού
Σελ3
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΜΑΡΙΑΝΑ Ε. ΛΕΜΑ
Φαρμακοποιός
Βασιαρδάνη 14
Καρδίτσα
Τηλ. 24413 04534
Κιν.: 6974245660
e mail: mlemaph@gmail.com
L.
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο