Αυγή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή

Αυγή-04122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Αυγή

Οπισθόφυλλο Αυγή-04122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Η ΑΥΓΗ
ΓΙΡηΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΛ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΙΟ>; . Β . ΑΙ .
το ΚΕΕΛΠΝΟ
wvrw.avgl.gr
ο
μετά του
ωφελίμου
σκάνδαλο των παράνομων προσλήψεων και ζηπΙται
ηερΙοδο μετώ την υπουργική ΘηπΙα
Στη Δ ι" Ι0σύ κα Ι ο
nOlVl"V Δ. την
προμήθειας Θκρμκών καμερών
ΟΙ "1
δικαστική
ΚΕΕΛΠΝΟ. εκατ.
Θερμικές
AVTlKa t"VOS.
Σ0μβαση ΚΕΕΛΠΝΟ- ΟΚΑΝΑ.
κυρώ. Συμβάσεις συντι»ησης
Του στην Εξεταστική
της Βουλής
ΝΑ ΠΟΙΟΥΣ ΧΑϊΔΕΥΕΙ H Ν.Δ.
«Μακεδονομάχοι»
βεβήλωσαν το μνημείο
απελευθέρωσης
της Θεσσαλονίκης
Ναζιστικοί χαιρετισμοί και επίθεση
ΟΝΙΚΗ
y 1944
ΔΙΤΤλό μήνυμα
Αλ. Τσίπρα από
τα Καλάβρυτα
μας
vavtl
Ι tOV
ΈΚΤ η
42 εκατ.
σε 45 .OOO
κτηνοτρ όφους
Στη Βουλή n ρύθμιση
ΤΙς
Ιανουαρίου ΟΙ
620.001)
ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ
Προσλήψεις
Και πόροι την
η ΟΤΑ
για τον Μακρόν
Ι 6-17
Στη Βουλή της
ΣΕΛ.
O vas συνεχίζεται
μας
ΤΟΙ S ΣΕΛ. Ί

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο