Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-04122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-04122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΙ>. ΦΥΛΛΟΥ 27184
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠτΔ: Ηρθε η ώρα
τα Γλυπτά του
Παρθενώνα να
επιστρέψουν στο
«σπίτι» τους
επιστροφή ΤΙον τοι
το
-το Της ΥΙΙΙ
να είμαστε δί*ΙΙΙ0Ι μι ιστορία- βρί-
ΙΙΙ Τή ο
το Μουσείο κάτω από τον Ιερό
Βράχο.
Στη δήλωσή του, ο [Τρ. : 2
Πως αλλάΖξΙ το
λιανικό εμπόριο η
τεχνητή νοημοσύνη
Ποια n
ΣΤΟ
ζήτηση; θ" εξυπηρετείται online τα
(ιιι
μικρότερος. Ωστόσο μίΙΙ νένα γενιά
ζ0μένων με ΙΙΙ ξημέγες δεξιότητΕς Υ.(ΙΙ ει-
δι γ.ευιτη ΙΠονς τομείς των
ΟΤ(ΙΤΙOΤΙΥής, big llala τοι
προγραμ!ΙΙΙΤΙφ1ΙΙ0ύ, ΤΟΙ
*ΙΙΙ
υποστηρίξει
ΙΙΙ ΤΙΠΩΙ5ξ-
Επενδύσεις ύψους
500 εκατ. ευρώ
έχουν
προγραμματιστεί
για την έρευνα των
υδρογονανθράκων
500 το
των που έχουν
θεί να υλοποιήσουν φάση της έρευ-
γιο οι εταιρείες
"Τι; οποίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής οι
θαλάσοιιον
ΙΊΙίων οτη Δυτιχή
ο ΊΙΙ
της Ελληνιαή; ΔιαχειριστΙ"ής Εται
3
Γιάννης Μ.Τ(ΙOΙάς μιλώντας
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο:
Στον αέρα 4.500 δανειολήπτες
Ια τι; 2 τοι 2019
n "τι) ΑΙ tOl.
Της
το Των
ΕΙδΙ ΑότερΙΙ,
να συζητηθεί στον Λρειο Πάγο η αγωγή
τις
τικ«
ΟΙΙΙύ;, n ElJtOhank Την
της
πόθε ση;, ΧΙΙθώς
αναμένεται η
(ΙΠό
του Αρείου
Πάγου για το ίδιο
(θέμα,
ΙΙΙ*ή
έχει
ΙφΙΙΙΙΙΙΧής
Τελικά. το ΑΙ
τοι
ου [ΙάΥΙ>Ι ΙΙ. ιοφά
την αναβολή
της συζήτησης της
Ι . τόΗεσης
σε νέα δικάσιμο
μετά (Ι.Τό ένα
χρόνο , δηλαδή,
την 211 Δεκεμβρί
H υπόθεση απασχόλησε το ανώτατο
λιτιχό δΙ*ΙΙστήριο ΙΙ.1όφΙΙΙτη
Αθηνών το οποίο την
Χρίση της Δικαιοσύνης με
νην οι δανειολήπτες,
πηγή
Ηθικό χρέος στους λαούς της Ευρώπης η
διεκδίκηση των γερμανικών αποΖημιώσεων
όρο τιμής στους Κα-
ΙΙΙ
ΗΙΙτοχή; "τι; 13 ΔΙ*Ιμβρί0Ι του
1943. απέδωσε "ήμερα Δευτέρα) ο
πρωθυπουργός, Αλέξης Τ σίπρας, *αταθέ
τοντας τόπο της
"ΤΙ) ΤΟΙ ΚΙΙΠή. Ι ννέΖξΙΙΙ Ο
πρωθυπουργός πνΙΙΙΙέρθΙΙ*Ι υτο θέμα των
γερμανικών αποζημιώσει" ΗΙΙΤά τη
συζήτησης που είχε με τον δήμαρχο
O «()tllV
το Πλήρωμα toe χρόνου ΥΙΙ μι
συντεταγμένο τρόπο. ΗΙΙ
αυτή η υπόθεση που είναι πολλών
νιων. δεκαετιών, έ-
να ομόφωνο από ότι
*ιιι θα συνεννοηθώ μι τον πρόεδρο
της Βουλής. ΙΙΙΙέσ ΙΦ,- μόλις ανοίξει μετάτι;
γιορτές η Βουλή. να βάλΣΙ μπροστά. να
συζητηθεί στην ΟλομέλΕΙ(Ι και .Τάροι
με τις πρωτοβουλίες 101. Αν υ-
ομοψΙ ΧίΙΙ *ιιι ομοφωνία βοηΗάΙΙ
αυτό, διότι ΕΙΎΙΙΙ *ιιι οι αποζημιώσεις
το ο
ΙΙΥΙΙ-
ΥνιυρΙζετΙΙΙ από την άλλη πλευρά. να
φ); ΥΙΙ
με ΠΛΙΟ ΙΙΙΙΙ ΙΙΙ. Τήν Τη
δΙΙ1φ4ονι α. Διότι, τη δική μας εκνίμη
ΧΕΙ Vtl το tlOV (ΙΙΙ -
ηθΙΣΙ5
χρέος. όχι μόνο απέναντι στο ελληνικά
ΤΟΥς
H ΙΙΠξΙλή ύ-
ΚΙΙΙ (Stl ΙΙΙ Τές
μέρες ΙΙΙΤή η Ιδεολογία
Ζάεφ: H μακεδονική γλώσσα μπορεί να
διδαχθεί στην Ελλάδα!
Ο Των οτο
πλαίσιο της δΙΙΙδιαασίΙΙ; αναθεώρησης, υποστήριξε ότι μι τη
α των "υπάρχει πιθανότητα η μαγεδονική γλώσσα να διδάσκεται στην Ελλά-
Την εχτίμηαη ότι με τη ΣυμφωνίΙΙ ΠρεΙ“ΙΙύν η αιΙ]ΙΙνάτητΙΙ της
"ΙΙΙΙΧΙδονιχής στην Ελ.3ήδ(Ι, ο τη; ΠΓΔΜ. Ζόρ« . Ζάεφ, ιι
σε ΙΙΙΊάιπι; βουλευτή του VMRO DPMNE. στο πλαίσιο
συζήτησης ΥΙΙΙ τις αλλαγές. το περασμένο ΣάβΙΙΙΙτο.
Απαντώντας στον βουλευτή του VMRO. Τράιτσο ΝΤΙ μχοφ. o οποίος v.TO
στήριξε ότι με την ΙΙλ>ΑΙΥή τι" ονόματος Of "Βόρεια 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο