Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-04122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

4
ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
ΕΤΟΣ: 480
ΑΓ. 13769
Με 10 βραβεία
ο διακεκριμένος
Ι--ΙΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΛΙ-ΙΧΩ
ΚΩΔΙΚOΣ:
ΧΡΟΝΙΑ
ΙΙ Ι Ι ΙΙΙ Ι ΙΙΙ Ι ΙΙΙ Ι
9 772529 029121
Σ ι, ανά
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ:2Ι038177οο-210Μ177Ι6-2Ι038Ι7737 17:2103817331-2103817281
Υδρογονάνθρακες
Λ άνθιμτμ
Μις.
ΣυνεχίζεπΙΙ η ταλαιπωρία
των ηπτών
με ελβετικό φράγκο
- Για 2
ΙΠΤώσεις ΚΤΙΙ
στα ΚΤΙέσιμα Της μας
Τα « Υ Ιλ έΚΙΙ»
της Γαλλ ίας
οι
το„Ι
Ως
-η Χώρα
Σταθάκης
Weue.
ΣΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ
o ΡΜΙ
ΜΙς
Ακόμη και η Washington Post
διαπιστώνει τη γενοκτονία
που συντελείται στην Ελλάδα και
οι πολιτικοί μας κάνουν το κορόιδο
η ΙΚή o v
Ελλάδα σε η
ε ης )όψο
Τα ε ία
θΙάς
χώρα
Το
ι o χαμηλό
Το
o Ελ) Ο αμθμός
Το
88.5C") , O
ΤΤΙ π
με μία

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο