Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-04122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-04122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΤΡΑ
ΙΔΡΥΣΗ4ΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
€ Ι,οο
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΖΟΡΤΖ ΜΠΟΥΣ
Ο ΠΙΣΤOΣ TOY ΦΙΛΟΣ
ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ
Ετος iOOi Α". φύλλου 29.1"] Ιδρυτής- Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
Παραμένει
σε αναστολή
ο φόρος
υπεραξίας
Και για ιο 2019
ρύθμιση 0(Ι0ία
Κ(ΙΙ γΚΙ ΤΟ Z) Ι 9 η
οτη Βουλή. O ιρόΙΧ ς
το 2013 , ηΟΤέ σε
οτην Της
με 130 , η
Ί4Χ ΚύΙΠΙ1 α Ίό Τη Της 1
κα Ι Τ Ι μάς Κάθε
Σελ. 22
ΣΉΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝ0
Οξείες αντιδράσεις
στο πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ
την αντίδραση ιης Ν.Δ..
κα Ι "ά. ΓεωΜΙάδη και
ποριομα ΙΙΙ" ΣΥΡΙΖΑ
ΟΙΙάΙΙξί
ΙΟΙ
γέλλε« για
ΜΕ ΤΗΝ
Η Ρωσία επιθυμεί
στρατιωτική συνεργασία
με ΙΛνΕλ
Λήδα. στο io ειδή-
TASSo πρέσβης Ρωοίαε
Αθήνα
ημέρες πριν την επίσκεψη
πρωθυοουργοώ
Συντάξεις: Το έδω-
σε νια ιη μη
H κυβέρνηοη κηιαΟέιει άμε« στη
Βουλή Ιη ΊΣ llW
η για μξΙ
ώσεις. Σελ. 22,23
Κύκλωμα χρυσού:
με
αφέθηκαν 23 από ιουι: καιιη ορου-
σού, Αντίθετα, προσωρινή κροτούμε-
άλλα Σελ. 7
της Volli .καλή .
FFO O
αντάλλαγμα ιη
μέρ 3ΙΚ υηυ ρεώοεων ηΙΧΚ
ομολογιού ουα. 25
τη δολαρο .ήα Ι ης
ΚαΝή.
ΑΙΙΙΚής. αΙΙ"έξΙ η
νομή δύοσυλληιώέντει: που
Ιρά
του Δ.Σ. της
Ορχήστρας ΙΙΙ* χρωμάτι.η. 15
Νάρκη από Ζάεφ στις Πρέσπες
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Σκοπίων δεν διαψεύδει ότι αναφέρθηκε σε «Αιγαιάτες Μακεδόνες»
Τη των Πρεοηών ο
Της ΠΓΔΜ ΙΙΙ
ΙΙλέον, η να διδάσκονται στη
Χώρα ΚΟΙ Τη Η
OTlW η
ως "t βΦΙΙλ,ξΙΙΤά 101.
VMRO
στον κυβέρνηση.ς
ΙΙΙ
01 Ο Ο Ι . o
η ως άρθιη
Των ηρ00δΙ00Ιζ0ΙΙν το δΙ
1tlS ΚΟΙ 01 lS
δύο Ο υ ρ
Εκρηξη βίας στη Γαλλία, σε κρίση ο Μακρόν
ΙΙΙι: ΙΟυι: tOu ΣοββύΙ0υ0ΙΙ)ν tOl_l
με αξύ ΙΟ O Τ Ι "ΝΟΕ ΙΙς
1968 , Ο ΣΟ. 3
Ο χριστουγεννιάτικος κόσμος έφθασε ξανά
Με 15.000 ιιι
ομος στο ΠΜΙΙΙσμοώ Ιδρυμο Σταύρος Νιάρχος ιο ηεροοιιένο Σάββοια. lS
ΣΧ0ΛΙ0Ι
Toy
Ο ενιαίος ΤΤ0λΙΤΙΚός χρόνος
Προτεραιότητα
o νόμος για
τις μειονότητες
Απάντηση ΑθήΙ Τις OTOV ΡάΙΙΙΙ
Η του για ΤΙς μει-
t1W
Αθήνας
η κυβέρνηση μέσω τοι Κ. ΙΊώρ%ΦΙΙ
ΙΙΙ δη
ΤΟΙ ΤΙς γξΙ
ω .ηκή5 ηεφί "ιι-
κείμ με
ΤΟΙ 6
bTl η ΙΙΙ ό Τα TOV
ΤΟΙ ΤΟΙ)
Μητς“πάκη.ς την t-,novn ανηο
ΚΟ Ι η Ν
τη . 6
Ο Σόιμπλε
ήθελε να
ανατρέψει
τη Μέρκελ
Με « όπλο. ιην ελληνική κρίση
Το 2015,
νικής κρά ης. ο τότε Γερμανός ΙΙΙ ουρ
Βόλφγκανγκ ΣόΙ
ως τη Χώρα μας. ήταν
έτοιμος νο αμφισβητήσει την Αγκελα
ΜέρκΕλ να
τάζ ότι ο ΣΟΙΙΙ(Ιλε
ΤΟΙ) ΤΙΙς
τη της
Σελ. ΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Απαραίτητες
εγγυήσεις
ΙΙ συμφωνία των Πρεσπών ΙΙερι
ότι θα
χωρών, Δύο ήταν οι βασικοί
ζητήματος στην Ελλάδα η
εμπορική χρήση ιου ονόματος.
Ο K. τοι
V ίο το
βουλευτές να στηρίξουν
Τη ΤΟ υ S ΚΙ "
την πλευρά T »s , α Ι" ό
ΙΙρέΙΙΙΙ
θα ΊΤΙφ-
μελλοντικές κράσεις ,
K,E, ΙΙΙ") ΣΎΡΙΖΑ 0 Αλέξης
Τσίπρας
κάθε
ηο&ΙΙΙΑής που ιον κοθρέφιη
ΛΙ ήδη εκαιό
μέρες Τις
λΙΙόΙηΙ(Ι.
δεν
μπρρρώρε
η ηι>αγμοιικόιηιο,
αισθήματα
tOu Η
αβελΙΙΦ
ΥΤΠΙέΙOΙ
αγορά. στην τράπεζες.
στη
μια μεγάΑη
000 Ο
όΙΙ
οι ιελξΙΙΙΩίες εκηιό μέρες
δικές
tOlJ 2015 2Ιη 2018.
ΚΟΙ ΟΙ
γεγονότα μεγάλης εθνικής
κής
ΙόΙξ
Τ μερίδιο
Ιό η 0Ι_Ι; Η Η ΙΙΙΟ
ιαγή; ΙΙ η
και πρμ
ηου εηέλεξ(Ν0Ι
λαού.
ΣΙΟOΙή η η
ΙΙΙ βίο
ιπν
ιης) αποφεύγει νοηε.όΙΙ η
μερΙΚΙλκ. O
βολΙ
το 1914;
1981: Αηό O
ι0ι_ι.
Συλλαλητήριο ΑΙΙξΑ
αιρμα
σε Αθήνας. διεκδικών-
ΙΟ ζωή με
Ανορμή για ΙΙΙ" Νηιοσιοίηση. η και
ΗΙΙΕΙΧΙ με Αναπηρία, H
που
κλούβες ιων ΜΑΤ Σελ. 6

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο