Τηλεθεατής


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τηλεθεατής

Τηλεθεατής-05012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

€1,50
ΔΩΡΕΑΝ
Η ΣΕΙΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΟ
ΚΑΘΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
I Άργυρώ
ΜΙΙΑΙ ΜΙΙΑΡΙΓΟΥ
ΊΙ(ΥΙ
ΜΑΙΙ
+2 ΕΝθΕΤΑ
1.552
ΡΕΝΙΑ ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ
ΣΤΦοοο
Από 5 έως 11 Ιανουαρίου 2019
ατο ΤΑΤΟΥΑΙ»
ΕΚΡΗΙΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
& ΝΕΟΙ φΟΝΟΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»
ΕΛΕΝΑ & ΟΡΕΣΤΗΣ
ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ»
ΠΟ Η
ΠA ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
«ΕΛΑ ΣΤΗ θΕΣΗ
H ΡΕΝΑΤΑ ΠΟ
ΤΙΜΟΝΙ ΠΙΣ
ΣΤΑ. ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΟ ΤΕΣΤ ONA
ΚΑΙ... ΣΥΛΛΗΙΙΙΕΙΣ
«ΕΙΙΕ„
ΠΡΙΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΠΔΑ
(ΝΙΑ ΙΩΗ»
Η ΙΩΗ ΠΙΣ ΜΠΑΧΑΡ
ΚΡΕΜΕΤΑΙ
ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ
ΣΙΡΙΑΛ
«Η ΝΥΦΗ» (30c ΚΥΚΑΟΣ)
«TA ΤΕΡΑ τον ΕΡΩΤΑ»
ΟΛΕΣ ΟΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο