ΒΗΜΑgazino


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΒΗΜΑgazino

ΒΗΜΑgazino-05012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ι 2019
ιηο.
ο (11” νοι ΙΙΙΊΊϊ„
ΙΊΑ ΊΊΙΝ Τ
ΙΙΙ" ΙΣΩΣ
Ο ΊΙΙ ΊΙΣΓ.Ι
ΟΣΚΑΡ
ΙΙ κιη Ι ΣΊ () Σ.Ι2
ΑΗΙΙΙΙ .ΡΓ Αϊ\ΣΤ Λ ΙΙ \ Σ.Μ
Κ ΙΟΙΙ ΙΙ ιιιη€νιι ΧΧΙΙΙ ΙΣ ι.Ι\

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο