Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-05062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΦΠρώΙΙΙ
SPORTS
Τραγανού
ώους
1980
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Ι r
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑ ΤΑ ΓΕΛ
ΣΤΗ
των Πανελλαδικών
237 υ οψήφι την Ηλεία
Στο ΓΡΥΛΛ0
«Μαγνήτης»
για τους λάρεις
της ταχύπτας
Α *άνουν
οι επυκέπτς στο
κυκληοριακής
Πρωλήψεις
to.5M μόνιμων
Συμμετέχουν 978 υποψήφιοι
από τα ΓΕΛ Και 259 υποψήφιοι
από το ΕΠΑΛ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ:
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΦΑ
Ξεκινούν οι εργασίες
αποκατάστασης
102.000 υπ"ήφΙ0Ι από όλη την Ελλάδα
διεκδικούν μία από ΤΙς 7805 θέσεις
στην Τριτοβάφιια εκπαί&υση
Παραιτήθηκε από την θέση
του Δημοτικού Συμβούλου Πύργου
Σ.Τ.Ο. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑϊΑΣ
Κώδωνας κινδύνου
για το δάσος
Στροφυλιάς
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πολλές
οι περιβαλλοντικές
«πληγές» στην Ηλεία

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο