Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-05072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

καγποΝ
με τους ανθρώπους της Ρόμπ,
αναμένουν ΑΕΚ
ΙΙ του,
σνπν ευθεία
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡκΕΙΑΣ
ΣΤΗ 32
ηλυι μα" "ΙΙΙήμοίΙι;
γμιτην
Προτάθηκε
ηταίΝτι
ΣΤΗΝ... ΤΣΙΤΑ!
ΙΙΙΙ 7. ΙΟΟ
στον
αποκηειιτικηΝ αηΡΑΙ„
ό ΑΝΔκοΙΝΩΣΕ κιιταηιοπονηυ„
Με Οριέζ_ Βέχια
Ανβ,λ η
όμιλο BCl
από προκριματικά θα άλλες δύο ομάδες. με τις

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο