Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-05122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-05122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27185
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
The Economist Γ.
Σταθάκης: Η Ελλάδα
σημαντικότερη νησίδα
στην
Ευρώπη
από μια μεγάλη η
πτνξη νΤην Ελλάδα επέστρεψε ί ) Η Ελ-
υπουργό; ΙΙιριβάλλοντο; *ιιι Ενέργειας
το ΤΟΙ
*ΙΙΙ
ΝοτιοανατολΙ*ή Ευρώπη
( υνδιοργάνωσα ν "ήμερα (0.( . Δεν-
το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό
ΙΙΙ.) ΤΟ
2
οτο
Π. Μοσκοβισί: οι
περικοπές
συντάξεων ούτε
νόμιμες ήταν, ούτε
αναγκαίες
Δηλώσεις μιτά to του
Eurogroup Της 3ης Δεκεμβρίου έκανε o
Νομισματικής ΗΙΙΙ ΟΙ*ονομΙ
11
ΙΙ<Ι επιτύχει το στόχο πρωτογενούς
πλεονάσματος (Πο τον ΑΕΙ]". Είπε
ΥΙΙΙ η
v« (ΙΙ Τφ5 το χιο-
ρίς την εφαρμογή του προνομοθντημένου
μέτρον περικοπών συντάξεων. ΦΙ 0Ι
ότι πάντα ήταν Γης άποψης ό-
τι Ιιυτές οι χεριΥ.0.Τές δεν ήταν
Την
περικοπή των συντάξεων 3
El]observer: 467
καταιητούμενοι
παραμένουν
ασύλληπτοι στη
Γερμανία
αγροδεξΙ0ί εξτρεμΙ“Τές
"ΤάλΙΙΙΙΤΙΙ ΠΙ"
βάρος τους, ινιήμφιον(Ι με ΙΙΙάντηση σε
τοι (Αριστερά)
Συνολικά 467 χαταζητού 3
Περαιτέρω αύξηση στα επιτόκια
χορηγήσεων
Μεγαλώνει η ψαλίδα με τα ξΠΙΤόΚΙα
γαθοριαμένη
(χατηγορίΙΙ ποι
περιλαμβάνει τα δά-
νξΙΙΙ μέ0(υ
ΤΙΙΙ τις
λήψεις από
νουςλογαριιισμούς)
ξήΙ)ηκε 15 μονά.
δες βάσης και διαμορ-
μέσο
ιο των
ναλΙ“ΤΙΧών
γκεκριμένης διάρκειας
ΙΙΙΙΙόθηχε κατά 199
μονάδΕς βάσης χιιι δΙΙΙ
μορφώθηκε στο Β , 82%.
Το μέσο επιτόκιο των
το οι
Τον Σεπτέμβριο, αύξησαν
ξΠΙΤΙίΥΙΙΙ
(l ( ΤΟΙΧξί(1
μισμέν0 επιτόκιο τοι συνόλου Τοπ νέων
δανείων και επιχειρή-
23 μονάδες
οτο το
ΙΆΙ1Ι*ΑΙ0 ΤΟΙ
των νέων χαταθέσεοιν παρέμιινι
(ΙΙΙξ ΙΠΟ ,
το Των κ(πιι-
δΙάρ ΑΕΙ4Ι 4 ΊΟ-
"άδες βάσης Και διαμορφώθηκε στο
βλητο στο
=-e12
Το μέσο επιτόκιο
Σταθερό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο Ζητούν
οι Γερμανοί επενδυτές
ΧΟΙ μι
Εμπόδια η
την έ-
μεγάλη. Εγώ. π
έδΙΙξΙ
ήταν Σήμιω
(ΒΙ)Ι).
Kempf.
Για
ΠΙ ΟΙ
"Ί ιιι
2
WWF Ελλάς: Αδιαφάνεια και εύνοια
στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΟΙ "το Των θα
είναι για Το Περιβάλλον, όπως αναφέρει στην Ι4η εΤή
έκθεση το Ελλάς -Η νομοθευί0 OTllV Ελλάδ«ο πι)ι φέτος
ΙΙΙ); +
Την
κίνηση οχημάτων , αλλ0ΙΙΙ1αεις ι" οιγοιπτπή!ΙΙΙΤΙΙ ΙΙ.- ό διάνοιξη δρόμων , ετ τέλι Ι ΑΙΙΤΙΙ-
γερματισμό οικοσυστημάτιον. Στις θαλάσσιες το Ιόνιο *ιιι την
ΥΙΙΙ Την n "ιιι 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο