Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-05122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
ΕΤΟΣ: 480
ΑΓ. 13770
Ι--ΙΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΛΙ-ΙΧΩ
ΚΩΔΙΚOΣ:
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529 029138
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ:2Ι0 38 Π 700- 210 17737 331- 210 3817 281 E:
1,5€
ΦωτογΙΧΙφίΤΙ πις Μαρίας ΜπΤΝ0ύτα

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο