Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-05122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ι.ιιεφύιιοιιοος: Ιοοπεμιήμισιο0επι0κοι...
γιονοιι0ιιμώνειε
σιιιιβ0σειςιοιιΙήιιοιι
ιιςειοφομιΤ»
ΜΟΥ 5498 ΤΙΜΗ 1 C ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΥ 2018 www.neakriti.gr
Ξεκινά
Το νέο αεροδρόμιο
στο Καστέλι
από Τενάρη
ΈΙΙ.* o Μετηνέαχρονιάπιάνουνδουλειά οι μπουλντόζεςστομεγάλοέργοτηςΚρήτηςΜ2
Κτηνοτρόφοι ΣΕΛ. 14
θέρμανση
Έρνα
. Πέφτειελαφράηημή Θαδουνσύντοματο Αγώναςδρόμοιιγιαναολοκληρωθει
τουπετρελαίου "χρώματουχρήματος” ωςτονΜάρποοκάθετοςάξονας
0 πιπ "Ν.Κ. ” - Η Εθνική ΟΙΙήΟο μπήοκει... έχει κοι ΙΙΙπΠομείιη!
Έ-, 23

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο