Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-05122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΗΗΗΛΕΙΑ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ProfiNa-us.sr
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΚ)Υ
2018
τιμήι πλ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΙΣ ΗλΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ολυμπφαμών Σπουδών
στην Κρ αια Ολυμπία
Των εξηΦΤλΙων
Πλευράς Του Πανεπιστημίου Πατρών κοι
ΤΟΙ ΤΕΙ Δυτικής MV
Νομ
ΑΡ. ΦΥ.Λ..Μ)Υ: 1992
ΗΛΕΙΑ
οι δικαιούχοι της
βασικής
ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Αναπλάσεις
πλατειών
Ανεμομύλου
και Καραμαλού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Επαναλειτουργεί
το Ακτινολογικό
ευκαιρία 0ΜΚληη
v η ίδρυπ κοι
ΙνσΤΙΤ0ύΤOΙΙ
N.M. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Αποτιμήθηκε
θετικά η συνάντηση
με τον Α. Ξανθό
ΣΕ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
ΕΛΑΙ4ΥΡΓΙΚΗ
ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ.
ΠΥΡΗΝΕΛΟΥΡΓΕΙΟ
Την
t" κύμα 65
45
ΣΤΙς Τιμ" ο
ΤΗΛ.± 26210 ΕΠΙΤΑΛΙ0 ΗΛΕΙΑΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο