Βήμα Πολιτισμός


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Βήμα Πολιτισμός

Βήμα Πολιτισμός-06012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

6 2019
ΤΟ ΒΗΜΑ
πολιτισμός
www.tovima.gr/culture/
διε&Υονταν Λέμφ
ΤΟΙ
«Σκάψιε οιην Αλεξάνδρεια
για ναβρείιε τον Μέγα Αλέξανδρο!»
O διάσημος αρχαιολόγος μιλάει για το έργο του στη Νεμέα και πώς αυτό συνδέεται
με τους αρχαίους Μακεδόνες, την εποχή του Φιλίππου, την Αμφίπολη και τον λόφο Καστά,
το μακεδονικό Ζήτημα και τη στάση των ΗΠΑ
διεθνώς αναγνωρΙιηΙένος
δρ Στίβεν Μίλερ
ρέιος γνωστός %1ιι τη
του στην ανάδειξη ΤΟΙ αρχαίου
ληνικού πολΙτΙΙηΙ0ύ μέσω τοι αρ
χαιολογικού έρμη. του Νεμέα και του
αγώνα τοι στην ειηστημονική υηεράσηιση
της της Μακεδονίας. O Μίλερ
ηρώτη ψ ορά στην ΕΔλάδΙΙ ΤΟ Ι 967.
έκανε ανασκαφάς σε διάφορες τοποθεσίες
τοι αρχαίου ελληνικού κό<.4Ιου, συμπερι-
της Ολιμήας και της ΑρχΤίας
των Αθηνών, και ιο 1973 ξεκίνησε
ΤΙς δικές τοι) (ΠΙΙ Νεμέα. διάρ
Κει ας 35
Εφερε φως το στάδιο όπου
ΙΙΙ Νέμε« και τη θολωτή ει-
Ι,Μδου του. ένα
πάρκο. κατασκεύασε έ ΤΙ σύγχρονο αρχαιι>
λογικό μοι"ξί0 με ΙΙΙ ευρήματά του.
(T την ανασΙή_λΙ.ΗΊ1 Ναού του Διός και
τους Νίμιους που
κάθε κρόνΙα (Πο αρ-
χαίο στάδιο με μεγάλη Ιηψμετοχή Ε.υ,ήνων
και ξέ.υν. Το σημαντικό αρχαιολογικό του
έργο έγινε χωρίς κρατική υηματοδότηση,
αλλά Χάρη ΙΏ χορηγίες και δωρεές Ιδιωτών
από Ελλάδα και Αμερική.
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολο«ας (πο
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας ΜπέρκΑΙί
και διευθυντής ΊΙμ: Αμερικανικής Σχολής
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα από το 1982
έως το 1987. έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δΙ
δόκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Και έχει
τιμηθεί με το παράσημο Ταξιάρχη της
Τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
την του έρμ)Ι του, o Μί-
λιρ τη δική τοι (Πην Ελλάδα ,
αντιμέτωπος με την ελλη-
νική γραφειοκΕΚΙΤί0 κοι δίνοντας Υ a
τα... αυτονόητα.
αρχαία στο Wabash το Ι 960.
η μου. Την ετύιενη
η τοι καθνΜΙΤή Γιώργου
οι οι τοι)
με ότι ήθελα να και
αρχαία ελληνικά ήταν θεμελΙι;ήη "α

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο