Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-06122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

6
ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
160
18.4"
Σέλ ίδες 3 και 28
ΑΝΑΤΟλΝ
anatolhE
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου I ETOS Ιδρύσεως 1932
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση wwwanatchccm Ι ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Ο εορτασμόφτρυ Αγίου Νιάολάου
Έξι Λασιθιώτες μαθητές
στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Νωρίς θα ολοκληρωθεί η
ελαιοσυγκομιδή στη Σητεία
Μικρή Και χειρότερης
ποιότητας φέτος η
παραγωγή
Δημοτικός πολυχώρος στη
Δ.Ε. Βραχασί01)
Θα κατασκευασθεί διώροφο
κτίριο στο πάρκιντκ Σισίου
17
Ι.κτεο
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙθΙOΥ Α.ε.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
αουκγών:σκ
Ν ε ΑΠΟΠΗ ιερρπετρρ
28410.32100 28420.93100
Σπουδαίος 0ΦΙ_στο
Πλούσιο σεδραστηριρτπες
25
το σαββατοκυριακο
Ανατροπές
με αλλαγές στον «Κλεισθένη»
Αυξάνει o αριθμός των υποψηφίων των συνδυασμών
ΜΙΧΑΑΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΙΙΣ
θα ηρο«αλέο0υν οι αλ
στον .ΚΚειοθένη., οι ο-
ηοίες όσιος ανα«οίνωσε
Αλέξης Χαρίτσης. α-
ηοτεΑΦύν -Βελτιώοεις
ή πιο ρεα-
προσαρμογές στις απαι
Η μεγάλη αλλαγή α
φορά
περΙ00ό-
τεροι στο εντρικό ψη φο
ΟΙ
Κρότους. ωστόσο ο
έχει
- ήδη
οπό την επίσκεψή του
στην Κρήτη μή-
τους φορείς της ΑυτοδΙ
Οίκησης τη βελτίωσή
ΤΕλΕΙώ0ξΙ.
όπου υπάρχει περιθώ
ριο, Και πως Τα
η αναωοφά έ-
ότι -είμαστε διατε
ΧΕΙ
ταση δεν βρίσ«εται
με rw-
Της
να συζητήσουμε την αλ
τοι
σ Δμβ0ΙΑίώ Ι
στην περίσττωση συνένω
μόνο
φανερώνει πως
η ατζέντα είναι
δούμε μεγάλες αλλα ίές
στις ξ-
τοι
τοιες που να τροποποιούν
απ ξέραμε μέ-
οτο
πλαίσιο αυτό. επαναλαμ
βάνει με
ενός νόμου κρινεται στην
πράξη έχουμε
αποδξΙξξΙ είμαστε α-
νοικτοί στη συζήτηση και
τις προτάσεις του
σμΟΙ_Ι Της
ΊΙΙ μηυρ 0Ιλ
vn βοηθήσουν στην
Τερη εφαρμογή ΤΟ"..
πως τις επόμενες μέ-
οες θα ατατεθούν στο
στού . , ορισμέ*ες βελτιώ-
οι οποίες αποτελού-
διοικητικών φαίνεται
από
Η ηρώτη, δεδομένη
Τ0οποπ0ίηση, την
ής του ηροέδρου των
η οποία θα
Πλέον ανάμεσα
στους δύο ηφώτους σε
ψήφους. υπιν&ηφίους. τα"
πώς θα αποτυπωθεί ακρι
σε πρώτο στάδιο ότι α-
νατρέπξΙ την
η δια-
σφάλιζε στο συνδυασμό
ποιΟ θα
μηΟ-
ρούσε να έχει έλεγχο στα
χωριά. αφού κατά
την ανεξάρτητη κάθοδο
Τώρα. η κατάσταση δΙ
αφΟρΟΓ“2ΙξΙΤαι της
των εκλογών
όχι
ώΚΙΙ να είναι υποψ*ιος
οιμη. διότι μέχρι ηρότινος
σε μια
με ΤΟ ΤΙ
Την
δειξη Δ σμιάρχου.
τους ισχυρούς
Κα. η δεύτερη αλλαγή
την αύξηση του ορίου των
μηφψηφίων τη . κα-
Των
ίων Με τη βελτιωτική
ρύθμιση
ο Υπουργός "Ιός θα φέ-
μός των υποψήφιων δη-
ηρέ-
πει να
με tOV Των
εδ0ώ . κάθε εκΚογι ής rtc
με δυνατότητα
50%. Μέχρι τώρα αυτό
το ήταν
ζόταν στο και με
σόστωση στο
40%. Η ηφα-
στα παραδείγματα
πώς τη δυνατότητα
των ομάδων
από συν-
Τους
παράδειγμα
τιο για την ανάδειξη τι."
δημοτικών συμβούλων
OtOv ΑΥΙ0
εκλέγονται 27 σύμβου
λ ΟΙ, κάθε
χρι 35 υποψηφίους και
γές ηεριοριζόταν "αι r)
μάχη
για TOVS
ηρωΤΙά την
το. Δήμον και
ξημένη ανταπόκριση και
ηλαΙOΙω-
θούν Στη νέα συνθήκη
οι
αλλά το σύνολο των υ
μηρρεί να
ναι 41 άτομα. Αυξημένος
ριθμός κατά έξι
φί0Ι.ς Αυτή
η μη00ξί δη-
δυναμική στους
ορός. ηρι_
ηροοέλευοη υπα ψηφίων.
ποι_ι
βλέπει ο νόμος για μεγα
λύτερη μι.
η νέα φύθμιση - αν προ-
χωρήσει τελικά με τον
EljVOCi
λύτερα σχήματα,
η οτο Ιε-
ρόηετοτις στο Δήμο
Σητείας, ενώ Δήμο
μέλη στο Δημοτικό
Συμβούλιο
22 Τώρα
από τους οποίους εννέα
μπορούν να
26.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο