Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-06122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-06122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΤΟ ΤΈΣΤ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ ΙΙ
€ Ι,οο
ΓΕΡΜΆΝΙΑ
Ο ΣΟΙΜΠΛΕ ΠΑΙΡΝΕΙ
ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΙ0 ΜΕΡΚΕΛ
ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑ1Ν
H «ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΘΕOΥ»
ΠΩΛΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙ 3 ΕΚΑΤ.
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος iOOi Α". φύλλου Ιδρυτής: Γ. Α.
ό ΔΕΚΕΜΗΡΙOΥ 2018
Πρώτοι
σε φόρους
και κόστος
ενέργειας
Στοιχεία του ΟΟΣΑ
Αρνητικές συσσωρεύει η
Ελλάδα. ιιοι_ι
είναι Τόπος
για τα
xtla του ΟΟΣΑ. στη Χώρα
να ΤΟ 32%
394% ΑΕΠ.
για ΤΙς β ι
ΙΙ ς Ι ΚΙΙΤά 60%
μι- Τους
τα 22, 23
ΣΉΜΕΡΑ
ΓΙΔ ΜΕ ΝΑΤΟ
προειδοποίηση
Μόσχας
στη Λευκωσία
ΙΙΙ: ΗΠΑ ΝΑΤΟ μπορεί
ΚΤΙΙ
θΙ_ΙΊ τη
101)
με ΡώοοομΜοωιο υ
ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Εισερχόμαστε
σε «νέα εποχή μίσους»
Ο ξΙ0έΑ
σε μια ανέα επο-
- Ιόνισε η
ιοι_ι
ΔΝΤ Λαγ-
ηροοθέιον-
ΙΙΙ
Οδη
γήαει
ανιιηαραΟέοειτ.
Κοινωνικό
ωμένο πέρυσι
για περίπου
χρως. 22
Λαθρεμπορία χρυσού:
με
στη
ποι
κιατεί. Την ίδια στιγμή.
τοι άΙΙ ήδη 102013 οι
ΤΙς
Aegean
ρες της
42 νέα
Ιβ ΙΙ Aegean Λί(Ιί
προμήθεια 130 ονηιήΙΧ.η. ίΊΙ οικ 1.5
δισ. m.2S
ομεο.κανικές είναι έΙOΙ,
μες
ρ πρέσβης
25
Επέτειος Γρηγορόπουλου:
Περισσότεροι από 5.000
μικοί συμμειέκουν σιαμέ-
Αλέξανδρου
ρόηοΙΙΡ,ου. Σελ. 8
Κάλπες δείχνουν οι κινήσεις Τσίπρα
Μπαράζ προεκλογικών παροχών συνεχείς περιοδείες από τον πρωθυπουργό
τρήσεις για την Αυτοδιοίκηση κοι το ΕΙΙ
θέση
νηοης περί της τετραετίας.
ο K, Τσίπρας Την Κά
ΚΟΙ εξήγγειλε Ταν Ιη ΤΟΙ
έτους πιλοτικά η
δότηοη σε μικρά κοι
ΙΙΙ *ΙΙ α ΙΙΟ
ικά s ύ 571)
το . η μέμς
Ο tiXt llVOKO Ι (ΙΧΤΙΤ
ΙΛΙ3η
K. Τοίηρος θα ιιρογιιατοηοιήοει ανοικτή
OTlS
Η Αμερική αποχαιρετίζει τον Τζορτζ Μπους
ιιι ΤΙΧΙΙΙ,
ΓΟΙΙόκξμ "πρικ, a ΙΤΑ%μομ, ιη
Ομπάμα. με ΙΟν η Σελ ΙΟ
(Κίτρινα ΓΙλέκα» σε μαθητές και αγρότες
κάδο. στο ΝΙΟΙ-
σε ΙΙΙ Οπό κτιι
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
Μετριοπάθεια ή τακτικισμός
Αποκαλύψεις
για συνεργασία
Φλιν - Ερντογάν
Για την έκδοση Γκιουλέν
Νέο
πρώην
1 οι) Λεν ΚΟύ Οί
οι τοι] ανακριτά
Ρόμπερτ ΜΙΟ0λερ ούμ
ΤΟΙ] ttl
Η ομάδα ηλπ-
ότι Τούρκο Ι α ξΙΙ.ΙΙΝΤ0ύχρι
ΙΙδβ ύ OTOV
Τρ ιι Ι ΚΙOΙ)λέν οιην Τρ Σελ. 9
Μητσοτάκη στην έναρξη ΤΟΙ ουνεδρί0Ι)
Ν,Δ, tOlJ
της της
Τη
ΓΙΟΙ τη λήξη Της ΚΙ βΙ ρνηΤΙΚΛς
ΑΝ ΕΛ. Σελ. a
Χαμένη
ευκαιρία
για αλλαγή
του άρθρου 16
του Συντάγματ«
Σε ακόμη μία
την αλλαγή 16
τάγματος. που την Ιδριπη
εξε
λίσσπαι η
Στη ουζήτηση διεξάγεται
Βουλής. o ΣΥΡΙΖΑ
με επιθετικό τρόπο
σχετική (Ιρόταση της Νέας Δημο
Κ;ΚΙΤίας, με αποτέλεσμα να
φλείται 16
διατάξεις θα
Την
διατυπώνονται προτάσεις
για να αρθεί το αδιέξΦδ0. 3
κ ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Χωρίς
φραγμούς
Ολη s οι εκλογές ΙΙλη
κάνει κύκλο της.
λόγιο ΙΤΙΙ"ΟΧών
Το
για μια κυβέρνηση πι)"
01 α
ΙΙΙ
ΓΙ αυτό οι ι
διακυβέρνηση της
S VOljV K
000 είναι η
Τόσο ΤΟ
Η κοι ι.κ E
ΠΓΔΜ
Ι Ι Κ στην
ότι η
ΙΟ θέμ0Τ(Ι Ι η ί
ΟΙ
-όχι όμως μενοιιικώνηλειηε-
κιημάΙΙΙΝ. σιοροκήμηιοντας -αλλό όχι
Σκόηη
ΑΝήοε
Ι 0Ιέ
ΤΟ όΙΙ
Via, κα Ι
Ι μΙΙΟ
ηειηο ής. εηί
δυνάμεων.
αλλά νέα
με t η ΟΙ"ΙΙ0υ λ0 ΙΙΝΠΙΠ
ακόμη οι
πάνια
H εηίμοιη. υσιόοα δήλωση ΙΜΙ
ΜΟΙ επέδειξε
ΤΟ ΙήΙή
μα ΙΙΙ ΙΟ
ηκής
Μια υπεραγορά γεύσης
και στο
ΙΙΙ ΙΟκ0Ιά0ΙΙ1μα tOu
ΠΟμ μηε
ιου εντός Mall,
ιου
130
ώρας. ή
βραβευθεί κο. 8

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο