Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-06122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Όχι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Μανιάτης σε σπείρα
με ξΙΚονιΚές πωλήσεις
α«ινήΤων > 7
ΚΑΠΗ Καρυών και βιβλιοθήκη Αήττητοι με το Τέλος του
Καστορείοιι στην υπηρεσία
της κοινωνίας >
πρώτου γύρου οι άνδρες
βόλεϊ του Σπαρτιατικού > 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 2018 23 Ι Αριθμός 5539 Ι Τιμή O.SOC
2731 ΝΙ253 2731081250
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
δημιουργείται στον Μυστρά
η±άποκατάσταση ηοικώΤαλβαρά με 1.583.000 ευρώ
Ακόμη ένα έργο
πρόκειται να υλοποιήσει ο
Δήμος Σπάρτης. καιόηιν της
Οικίας
υπάγεται 010 Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα -Ανταγωνιστικό-
ΚΟΙ
Καινοτομία-, στο πλαίσιο της
-Δημιουργική
συνολικού προϋπολογισμού
Σημειώνεται ότι to κτίριο αυτό
έχει μαροκτηρισξεά ως ιστορικό
διατηρητέο μνημείο
το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού στον πρώην
Δήμο Μυστρά. vo
ΝOΙ_Ι0ξί0
Λαίκής Τ
την ένταξη ΟυγκξΚρΙ
μένου έργου στο ΕΣΠΑ. o
Δήμος Σπάρτης στοχεύει στην
αξιοποίηση κοι λειτουργική
ΌΙ ΚΤΙ-
ρίου. μέσω της συντήρησης,
της Και "totlkhs
επάρκειάς του. ώστε να ανα-
δειχθεί. καθώς και v εναρμονί
ατοι μι τα νέα κτιριολογικά
δεδομένο.
Επιστολή Ι. Παναρίτη στον υπουργό Παιδείας K. Γαβρόγλου
«Παραμονή Νοσηλευτικής
και ίδρυση άλλων τμημάτων»
Το Επιμελητήριο έχει αναλάβει δράση για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Σπάρτης
οι φορείς ιηςΛακωνίοςέχουν
ουγκροιήοει -μέτωπο- για την
παραμονή των σχολών της No-
οηλευτικής του Πονιηιστημίου
και ιου Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής ΤΕΙ στη
Σπάρτη. Σε το -μήκος
ματος». ο πρόεδρος του Επιμε-
ληΙηρί0Ι_Ι Λακωνίας
δείας K. Γαβρ6γλου. στην οποίο
τονίζει ότι οι .ο.ολές του Πανι-
ηιστημίου Πελοποννήσου atn
Σπάρτη στυλοβάτη
της ιοηικής οικονομίας. ΙΙδικΔ
"την επιβαρυμένη οικονομική
ΡΙOΧή ο
ενώ μεταξύ άλλων προσθέτει
ότι -η Παραμονή της
σχολής κρίνε-
τοι απαραίτητη.. συνέκεια σιλ. 9
Χωρίς νερό
για ώρες
σήμερα η Σπάρτη
Τη ΔΕΥΑ Σηάρτης
ΔΙΙ Πέμ-
Πτη 6
γενική διακοπή νερού. από τις
830 το πρωί μέχρι Τις 3Μ το
Μανιάτης σε σπείρα
με εικονικές
πωλήσεις ακινήτων
Εξαρθρώθηκε εγκληματική
οργάνωση nov εξαηοιού0Ι
ΤΙΚής Πωλήσεις
οικοπέδων και διαμερισμό.
ενώ to μέλη της κατηγο-
ακόμη κοι ΥΙΟ
πλαστογραφίες Συνελήφθη.
00%. συνολικά. έξι μέλη tou
οποίων ο φερόμενος ως
6ύ0 TO μέλη
φθησαν είναι ένας 63χρονος
με καταγωγή οπό Τη Μάνη 10
φέρεται να είχε
ρόλο),
ένας
vos. κοι 56ΣΡ0-
παραμένει
νος που
α0ύ,υΛΙΠοφ
με την
η σπείρα διέηρ αξε εννέα
με όφελος
απόπειρες οηόιης με ηροο-
δοκώμενο όφελος 5.82 εκατ.
Ευρώ. Επίσης. διακίνησε ηλι-
οικονομικό όφελος μεγαλύ-
Ο Ντοστογιέφσκι
και οι μικρές
αναγνώστριες
της 10ετίας του 30...
Δημητρακόπουλου

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο