Λαός Βέροιας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λαός Βέροιας

Λαός Βέροιας-06122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018 "ρ. Φύλλου 12.080
Τιμή 0,60 ευρώ
Μία ακόμα επιτυχημένη
εκδήλωση του ΚΕΜΑΕΔ
Βέροιας στο Χώρο Τεχνών
Σή στην πλατεία Δημαρχειου-
Εκδήλωση ενημέρψσης
δημοτών και μαθητών
για την ανακύκλωση
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τογ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Γ. Μπατσαρά:
θα λιώσουμε
τα παπούτσια μας
και θα πάμε
για πρώτη Κυριακή"
,απέλτης» απέναντι
σε ους και όσα σχολιά
, Νια τη
Τα πάντα, πανιού.
,acs ΑΛΕ±ΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΒΕΡOΙΑΣ
τηλ.: 2331095400
ACS M AOVYAT
28. Τη".7 23320-52244
Δεν συνεδρίασε
το Δημοτικό
Συμβούλιο
Νάουσας λόγω
του θανάτου του
Γιάννη Γκαρνέτα
Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ενδιαφέρουσες
παρεμβάσεις
από τον
Αν. Βασιάδη
Υπαίθριο γυμναστήριο
από Τον Δήμο στο πάρκο
Των Αγ. Αναργύρων
PELLETS
ηφιότητά ης
ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πτυι. ΑΤΕ
μί ραντΪΙ3Ι
«Αυτοκμτφικά ΓΙαλίμψησΤαο
από την Εφορεία ΑΠΙΙOΤήΤων
διεθνές συνέδρω στο αμ"έατρο
τω νέου κτιμου του Λουσείου των Αιγών
14 έως 16 2018
ςΡοκτΟΑΟξςΡοκτ ΟΑΟξ
Ο κ. Μαρόπουλος (Μάεδονίας) διαιτητής
πον Πινα Βέραας. Παλωοχηίου

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο