Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-06122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΥΜΠΙΟ
Πώς
να α ΤΤό
κρίση
TOV
Την
ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΜΙΙΑΧΑΛ0 ΣΤΗΝ
Επικίνδυνη
ισορροπία για
τη
των ΠρεσπώΥ
ΟΟΣΑ : H
Πρωταθλήτρια κόσμου
στις αυξήσεις φόρων
ΓΙΑ
ΤΟ
Την
ΤΟΥ o r.
Την
ΤΕΡΠOΣ
Χριστουγεννιάτικη προσφορά
που φαίνεται!
τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. χαμηλότερη
ΚΑΙ από τπ το
κέρ8ισε 6ωροιηιταγή 50C για ογορέ%
καταπτημπτα
Public
elpsdisqp
cerncon

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο