Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-06122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Οπισθόφυλλο Πελοπόννησος-06122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΕΜΠΤΗ
ΠξΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗξ 1.20
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
««Ηταν ένας
ωραίος
Ελληνας»
Δάκρυ
και έπαινος
στον εκδότη
που έγραψε
χρυσές
σελίδες
ιστορίας
Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας απένειμε
στον μεγάλο εκλιπόντα
έναν τίτλο που εμπνέει το
αποχαιρετιστήριο πρωτοσέλιδο
της «Π» στον τελευταίο των ευγενών
> 2.25—32 56

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο