Λοιπόν


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λοιπόν

Λοιπόν-07022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Μοίπών
σελ. 2-3
Η .ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ-
ΚΙ;ΟΜΩΣ:..
ΑΥΤΖOΥΝ
ΨΗΦΙΖΕΙ
υ! ΓΥΜΝΕΣ
κίΑ[ ΒΑΜΜΕΝΑ
ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΗ.
ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ήΕθΕΡΑ,
ΤΗΝ ΤΗΝ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ @
ΓΙΑ ΤΟ_θΑΥΜλ
ΤΑ«ΠΑΛΑΤΙΑ» ΤΟΥ ΩΝΑΣΗ
ΤΕ
ΊΓ.λ.
ΑΝΤΩΝΙΘΥ-
ιιιωΜωπσ.)ΥΛΘΣ
ΑΠΕΣΥΡΕ
ΤΗ Π Π-ΙΝΫΣΗ
ΓΙΑ ΒϊΑΣΜΟ
σελ. 7

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο