Λαός Βέροιας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λαός Βέροιας

Λαός Βέροιας-07052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΡΙΤΗ7ΜΑΙΟΥ2Ο19.Α“ύλλου12.178 .Τψή0,60ευρώ
Κατέθεσε τη ς.
Τ0δικείρΙΒέρ0Ι
η Γιε
Υπου ο Τουρι ου,
ο μετά
την ΚΠντουρά
Κατατέ
Μαρκούλη στο-,Πρω οδΙΚΙ$04Βέροιας
η δήλωση , του_άμγδυαάμου
«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΐΗΤλ έΤόΝ
Σ
Κ
Διεκδικε%Τμία
στην Ευ
λή
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
O Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
H πι πνίγει τις
Νη*ΤήθηΚΙ καθυστέρηση n ανάγκη λήψης τοι Τύπου .
υποστήριξη το"
Και τη μετεξέλιξή του
αγή
φρουράς, αλλά φορετΙκή„
ψηφοδέλτ:της Ημαφιρς
υπελλωος
της ΕΠΣ
Ρ Ηΰαθί&ς η
ρ υση-οχηματος
Τεράσήα επιτυ ία Το τουρνουα
„4AbE{VERdiA
Σαρωσαν έπαθλα οι Β τρο ωτες
Ν r μ ης Μάγδα Α δα Α γ λ υ
Αφοί Ταραμονλή
ΣΑ. 12.13
ΠΡOΣOΧΗ
O εκλογικός νόμος ΑΛΛΑΞΕ
Tt_W
του
Πράξεις
ΧΡΗΣΤOΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙOΥ
Χρήστος Κούτρα
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Τηλ. 6972 724 075

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο