Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-07052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ οΧΙ ηΙΑ.„
οσυνειδηση
Ημερήσια Εφημερίδα
Της
Η Ιφ1Η9ξι .
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΠΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ
Υπεγράφη η άδεια λειτουργίας
Ταφής
@ ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙOΫ
LAVA
ENERGY
ΤΑ οΧΙ ηΙΑ.„
οσυνειδηση
Ημερήσια Εφημερίδα
Της
Η Ιφ1Η9ξι .
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΠΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ
Υπεγράφη η άδεια λειτουργίας
Ταφής
@ ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙOΫ
LAVA
ENERGY

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο