Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-07122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-07122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙ-Ι 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27187
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ποια τα κριτήρια
εισοδήματος,
περιουσίας,
διαμονής για το
Κοινωνικό
μέρισμα του 2018
Ι" ΦΕΚ η Y A
J)lS, Ί;
(Ινώ δ.-
Roots: Πώς
μπορεί μια ΜμΕ
να αντλήσει
κεφάλαια και
εξωστρέφεια
ΙΙέ0ΙΙ
(Ί Των tT“l
(ιιι Ίδική E.
μια α.
Νέο ΙΙΥΤ0ρΙΚό
ξΚΙΙOΙΙΠών
τοι
παγκοσμίως
αναμένεται το 2018
Pmjeci). Η
νη αύξησή
2017 η 2017
νέο
αύξησή
3
Ελλάδα-Ρωσία: Περασμένα
ξεχασμένα
ΠερασΤΙΚό
την
στη
όμως
πολλούς
έχει
Μ Ιτά
η Τον
Αλ«η 7
νήμα
ΙΙΙ ο
οτο ΛΙ.
εξήγηοε
ΊΙΙ; ΙΗΙ
θέση
για
πον σημα-
Ι Ή) έτη
την
οι
Υπέρ ενός Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης
για τον ιδιωτικό τομέα τάσσεται ο Β. Κορκίδης
Υ Ta81tiOV
Σε o ΚσψΚΙδης
Ι ενΙ ή Σύμ-
ά,υες
135,4. Ι
μέτρα θα
μίας
ΥΙΙΙ
λήξε Ι
κοι
μήΕτ ης.
Η μ λέτη
θΙΙ
την π
Μπορεί τελικά η Αθήνα να γίνει
βιώσιμη πόλη;
Ξεκίνησε o διάλογος για τις αστικές αναπλάσεις
O ότι ΙΔΙ
ΜνηΙΙΙ%.
Τις
2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο