Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-07122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

KYFOY
ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
Τού
δέν Ούτε
Τό μεγάλο
δέν
νό όλα
ά"Ι θητεία
"Ιες τής
Πρόβλημα ι
μ ίδΙό“Ι-
άηό "a-
ώρες
Τό ό με-
Τά της Συ η
άνό
δύο ΓΡΑΠΤΆ ΕΕ
Τό ΝΑΤΟ. Σ Μ"βί
995. και
άμση
μας ,
όπέΙΙΙξΙ σέ
Ο σΦαΙρα
μορφή πάλης. Ου.
Τίς
Τής
ήλθαν
04
MV νό λή θαργο, μέ αίσθη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
Παρασκευή 7Δεχεμβράη 20Ι8 ΑΡΙΟμ. Ι τιμή
Nta ΣΟ.ήνη Ι ήλί0Ι., . 5,05
Άντιπρόεδρος τής Κομμισσιόν
καί έπίτροπος ό Ά. Σαμαράς
Τί προβλέπει ή προκαταρκτική συμφωνία του μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη
ΒΑΛΙΤΣΕΣ „ά
μάιη
ΣΥ -
ΡΙΖΑ
τής
ΙΙΙ σέ μία
,ηςί.
ΙΙρό;
ΙΙΙ ήδη
ΙΙΙ"
ημή ρ η
Κομμι“ών,
μία .
μέλος
Τήν
Δη
ΕΛΚ η-
Ι 75
κέρδη
ήν Ι *λογή
θέση
Τής (8
ΣΥΡΙ.
Τήν
ιιι ι
o έ κόμω.
ΙΙΙ.
ΙΙ ινή
σίς
Σχέδιο άποσταθεροποιήσεως
ή δολοφονία Γρηγορόπουλου
Τί καταγι έλλει ή Τζίνα Τσαλικιάν στήν Γ . Παπαδάκου
Τήν
ή Ιί.οΗΙη "έ
δ" δέν
Αλβανία
Μ έ ΤΙς
όλη
Παρά θΪν
Καταβολή άναδρ0ΙΙΙΚών
σέ διπλωμάτες
ΚΑΙ M
ΠΕ1ψγια—
"v Τόπ ό
Άξίζει δΙΙΙβάΙΠΤξ
«“Σανίδωσε”
Τόν παππού!"
(σελ. 4)
"Κυβέρνηση
έναντίον
Τής... ( ΠΙ:ΙΤάλης!»
ΤΟ0
Έπανέρχονται οί κρουαζιέρες Τών τριών ήπείριον
N 2019,
14
y" Τήν
Τήν
χώρα 2,M0M

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο