Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-08012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13791
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
Αυξάνεται
o κατώτατος μισθός
στα 630 ευρώ
Το
αλλά
νέο
630 H
της
ήδη
ΕρχοντΙΙΙ οι μεγάλες
χειμερινές πτώσεις
από 14 Ιανουαιήου
έΙ,κ 28
.Τ77/20Ι3).
Εφη Αχτσιόγλου
rog
η ίας
Π1ς
Ό 2019.
ΙΙρ. Παυλόπουλος
το Αιγαίο -ο της
. Αλλά
Ρευματοκλ0πές
llt Τ" μην 8
ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ Ελ. ΒΕΝΙΖΕλΟΣ, ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ
Αμείωτη και το 2019 η εκποίηση
του Δημόσιου πλούτου σε τιμές... ευκαιρίας
ΣΥΡΙΖΑ.ΑΝΕΛ
μία
ΙΙ"Ο ΠΝ "V
ΝΑΤΟ, η
Τα ι."5
ΤΠ η
5ΚΙ&
η της
σΟ ΙΙβΙΙ0ης Με
η ΟΠΙ η
ο) ΤΑΙΙΙΕ“
με Ό
ΠΙ
κής
ι ΕΛ ΙΤΕ,
Vltol,
ΤΟΙ ΟΠΙ
μΑ ΕΠΑ
"ΙΙΙΙΙ1
*ΙΙΙ η
ήδη.
θΙΙ
οπι
ΟΤΟ η

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο