Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-08052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε Μγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους"
ο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΓΗ 8 ΜΑϊΟΥ2ΟΙ9
0 Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΙΜΗΟ,5Ο ΤΗΛ. 244ΙΟ80888
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ4374 - ΕΤΟΣ 160
Συμμαχία Πολιτών Καρδίτσας
Πασσιάς Αθανάσιος
Ορθοπαιδικός χειρουργός
Υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος Καρδίτσας
6973 535533
Ο
aipassias@gmail.com
συμμαχία
υπέρ πολιτών
ΑΠ]ΡΑΣΤΟΣ
ΥΠ0Ι)άιιιιιιι: ΠΕΙIΑιιεοεήμχης
ΤΑΝΙ Η r. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Σήήέ0ΥΛ0Σ N.
: 03
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ
τοπος μας
Στέφανος Δημ. Θεολόγης
Δάσκαλος
Γ, Γραμματέας Ελεγκτικής Επιτροπής Δ.Ο.Ε.
.Αιρετό μέλος ΠΕΠΕ Καρδίτσας
Ταμίας & π. Πρόεδρος
Συλλόγω ΕΚΠΙκών Π.Ε. Καρδίτσας
Υποψήφιος Διμτικ($ Σύμβουλ%
Δήμου Καρδίτσας
κιν. 693 6771967
Έχω και κότερο...
Αν Και έχουν περάσει σχεδόν 48 ώρες από τη στιγμά ΠΟι
ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι φωτογραφίες του
Αλέξη Τσίπρα να κάνει χλιδάτες διακοπές στο σκάφος της
οικογένειας Παναγόπουλου, n σιωπή του Μεγάρου Μαξί-
μου Και n αμήχανη «μη απάντηση» του ίδιου τοι Αλέξη Τσί-
πρα αναδεικνύουν τη ζημιά Που έχει κάνει στο αριστερό
προφίλ του πρωθυπουργού η αποκάλυψη για ΤΙς διακοπές
με το ΚόΤερο
συμμαχία
μπέρ
Κώστας Αγοραστός
Υπ. Περιφερειάρχης θεσσαΛίας
Μαρία Τσουρή - Καραμπινά
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ν. Καρδιΐσας
Μ*τι0μ0ύ
Σχολή Ελλπιηκά; ΕΑΠ
Μίκηαη ΠΟΛηιΙΚών ΕΚΠΑ
Υπ. Δι:ωτχ Πολιτα.ών Σχ_ ΚΝΙ,
Διαχεή:α & Συνεόραι:ώ α K
6957 054 656 marotsouri@gmail.com
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΚOΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
M. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Συλλόγου Τριτέκνων Καρδίτσας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
T. 6945 146226
Whats up. 6987 748811
e-mail: theothe050yahoo.gr
ο
Theodoro poulos TheOdOTOS
Σύμμηλ N. Κα@ίπης
Νίκος Καραγιάννης
Καθηγητής
Δ/ντής 700 Γυμνασίου Καρδίτσας
πρ. Αντιδήμαρχος Καρδίτσας
Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ
Μητρώ0Ι Στελεχών Τομέας Παιδείας ΝΔ
e mail: nkaragian@sch.gr

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο