Ελεύθερη Ώρα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα

Ελεύθερη Ώρα-08072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H ΑΛΗΘΙΝΗ
ΕΛΕΎΘΕΡΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Κ πουβράζειηΧρυή»ιγή
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΞΕΜΝΑΕΙ Η ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΙΡΑΣΙΙΟΥΤΝΙΙ
4
ρΙη*τάζ
οι πληγές στο σώμα της χώρας Και τοι] έθνους από τους Συριζαίους Και τον διαταραγ-
μένο” Τσίπρα θα μείνουν στίγματα εσαεί v Ιστορική ευθύνη τοι] Μητσοτάκη να μην Πι-
τρέψει στα Όρφανά τοι) ΕΑΜ Και τοι.) Βελουχιώτη να ξανασηκώσουν κεφάλι v Ανησυχη-
ΤΙΚάΤα πρώτα δείγματαγραφής με Ίατταγωγή κάλπης στα Εξάρχεια από. αντιεξουσιαστές!

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο