Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-08112018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ο Γιώργος
"Θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
από τους
σχολιάζει
και
ο
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4230- ΕΤΟΣ 150
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΡΛΗ0,50
M-m:2441080888
Πολιτικό πυροτέχνημα
Η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυ-
μου: Κράτος και Εκκλησία
χωρίζουν, αλλά δεν... χωρίζουν!
Το χρυσό ντιλ για την
αξιοποίηση της εκκ.λ.ησιαστικής
περιουσίας
Ποιους εξυπηρετεί το
σιήιφωνο
Το όλο θέμα μοιάζει με... χρη-
σμό του Άγιου Παίσιου: θα
έρθει μία μέρα, που κράτος και
εκκλησία δεν θα είναι μαζί,
αλλά θα.. είναι!
(H Καρδίτσα τίμησε τον B. Μπρακάτσούλαί
Σε κλίμα συγκί-
νιισης Και ιστορι-
αναμνήσεων Ι
πραγματοποι-
ήθηκε η τιμητική
40 Πανθεσσαλικό
εκδήλωση στο
Φαρμακευτικό Συνέδριο
Παυσίλυπο , για
τον Ειτιστήμονα -
17-18 Νοεμβρίου 2018
Συγγραφέα και
KRZRRMA LRKE RESORT & SPR Ι ΚΑΡΟΙΤΣΑ
Πολιτικό
«Κοινοτικός φαρμακοποιός
φ Σελ. 4
και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
www.panthessaliko.gt
Διοργάνωση ΦαρμακευΤΙΚ0ί Σύλλογοι Θεσσαλίας
H εφημερίδα
Social media.
προσφέρει την δυνα-
ΘΕΙΑ ζητάει συνερ-
Με την ευθύνη του
τότητα πρακτικής
3ον Διαφημιστή με
Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας
άτες για την στελέ-
άσκησης σε φοιτητές,
γνώσεις marketing.
Με την τοι) Πανελληνίου Συλλόγου
των παρακάτω
ή αποφοίτους ΙΕ
4ον Δημοσιογράφο
μάτων.
κ.λπ.
με σχετικές σπουδές
Ιον Υπάλληλο γρα-
Πληροφορίες:
ή εμπειρία και ευχέ-
ΕΙΡΕΝ
ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΡΗΓοΣ
φείου με γνώσεις λο-
2441080888-
ρεια στα socialmedia
στηρίου.
6977200595. Στείλτε
και στα Μέσα Κοινωνι-
ΧΟΡΗΓοι ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
βιογραφικά στο ali
Ζον Χειριστή ηλε-
κής Δικτύωσης.
thialtews@gmail.
ρονικών υπολογι-
5ον Η εταιρείας μας
στών με γνώσεις στα
com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο