Ελευθερία Λάρισσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας

Ελευθερία Λάρισσας-08112018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας

Οπισθόφυλλο Ελευθερία Λάρισσας-08112018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ελεΥΘξΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤαξΙ 3ρ άπ 8
. Δύση: 17:21
e ma : i
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
/ κτΜ, 1852
AP. ΦΥΜOΥ: 33.932 ΤΙΜΗ: E
Κλείνουν
Μειώνεται
ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Γραφειο αΕ„)
Κατά θα μειωθεί η τιμή ύδρευσης. από την Ιη Ιανουαρίου
Δυναμικές κινητοποιήσεις αηοφάασε αιφνιδιαστικά Χθες το βράδυ η
2019, σε καταναλωτές του Δήμου Κιλελέρ που τροφοδοτούνται από
σήμερα το
12% η τιμή
δημοτική αρχή του Τυρνάβου στέλνοντας σαφές μήνυμα στην κυ-
τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Απ0Χέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ). Αυτό
βέρνηση και στα συναρμόδια υπουργεία δώσουν άμεσα λύση στο
επιτεύχθηκε. μετά την υπογραφή νέας προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ
Δημαρχείο
του νερού
πρόβλημα της αηόσιαξης ώστε οι διήμεροι αμπελουργοί να ανάψουν
του δημάρχου Κιλελέρ κ, Θανάση ΝασιακΟηουλου και δημάρχου
καζάνια. Σήμερα Κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές υπηρεσίες
Λαρισαίων K. Απόστολου Καλογιά “Ιη, προέδρων της ΔΕΥΑΚ κοι ΔΕΥΑΛ
Τυρνάβου
σε Νίκαια -
ΌΙ) δήμου σε ένδειξη ενώ o δήμαρχος κ, Παν. Σαρ
που αφορά στην εξόφληση χρέους είχε η Δημοτική
Χώσης συγκαλεί αύριο το βράδυ έκτακτη συνεδρίαση τοι.) Δημοτικού
Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ) τη Δημοτική
για τα καζάνια
Ν. Καρυές
Συμβουλίου για να αποφασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις.
Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτξυσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ).
ΔΥΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΤΗΣΔΕΗ
ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΝΛ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ:
Πήραν πίσω
Μπορούμε
εντόκως συντάξεις
να οργανώσουμε
που είχαν κοπεί
Γαστρεντερολογική
Νέα ένταση CTtOllS Κόλπους της Ι0φΙΚής
Δύο συνταξιούχοι της ΔΕΗ, ένας από τη Λάρισα
στη Λάρισα με την ίδρυση
και ένας από ιην αηό ηροσφυγή
Κλινικής στο Γενικό
στα δικαστήρια. Πάρουν Πίσω κοι
η κοινή παρέμβαση
μάλιστα με τόκο μέρος των συντέ*εών τους που
των πανεπιστημιακών καθηγητών Σπύρου Πο
είχαν περικοηεί με κυβερνητικές αποφώσεις ιο
ιαμιΔνου και Κώστα ΓουργουλΙάνη για το
2012. Μια δικαστική απόφαση που δικαιώνει
κριβ0 ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα.
δύο συνταξιούχους και αλλάζει ια δεδομένα.
. αΗ αμφισβήτηση της ικανοιηιας των τριών
Το Διοικητικό Αθηνών
να λειτουργήαΜ_ιν to μηχάνημα
τον Απρίλιο του 2017 σε δύο συνταξιούχους
αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση και της ικανότητας
της ΔΕΗ ιο ποσό ιων 3,400 ευρώ εντόκως, ι ιου
να οργανώσουν τη νέα υπό ίδρυση Κλινική. ιιι”
είχαν με βάση tOl)S νόμους 405112012
Επιστρεφονται
Οποία με τόΜ κόπο κατορθώσαμε να κερδίσου-
και 4093/2012.
με. σημεάωνε θεσμικός παράγοντας
Τους συγκεκριμένους νόμοι" το Συμβούλιο " s
κού Νοσοκομείου μεταφέροντας την πρόθεση
Επικρατείας είχε κρίνει αντισυνταγματικούς. Μά-
αναδροφιά&
των συναδέλφων του να διεκδικήΜυν με Κάθε
προηγούμενες ημέρες o ΕΦΚΑ εξό
τρόπο την ίδρυση της κλινικής με ιη λειτουργία
φλησε TOl.)S δύο
τοι υηερηχογραφήματος.
τα χρήματα στους τραπεζικούς τοι"
μπορεί να προσφέρει υψηλές υπηρεσίες για τη
όγκων στην ηεριφέρεια, Προκειμένου
"Είναι η πρώτη απόφαση ποιι δικαίωσε
να στηριχθεί η απόφαση διοίκησης για
ξιοώχους αλλά δεν είναι η μοναδική. Η
ίδρυση της Γαστρεντερολογικής Κλινικής,
κριμένη βγήκε tOV Φεβρουάριο τοι_ι 2018. Κα-
λέχη tOll ΚΙφΙΚ0ύ Κόσμου Τοι) ΓΝΛ σή-
τόπιν δύο μηνών συνεδρίασε η Τριμελής ΕΠΙ-
μερα συναντήσεις και επαφές με τις αρχές της
τροπή Νομικού Συμβουλίου ΌΙ) Κράτους
πόλης αναζητώντας όπως και στην ηρόσφαιη
κοι αποφασίστηκε να μην ασκηθεί έφεση
περίπτωση της Παιδοχειρουργικής Κλινικής
δεν υπάρχει κανένας πρόδηλος
και με διαφορετικά χαρακτηριστικά- στήριξη στην
ώνει στην o δικηγόρος των δύο ΜΑ ΤαξΙ0ύ-
προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης νοση-
χων Βαγγέλης Τσικαρδώνης.
Ιδρύματος.
Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή ν/σ για ενστόλους, πανεπιστημιακούς, γιατρούς και
δικαστικούς > Στους πρώτους, θα καταβληθούν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα
Εκρυβε στο κτήμα του
Στοχευμένη θεραπεία
ΣΕΛ. 17
> Πετάμε ψηλά, μακριά και όπου χρειαστεί, ανέφερε o ΑΙΓΕΑ Χρ. Χριστοδούλου
ένα κιλό χασίς
φάρμακο για αυτοάνοσα
Νέα μελισσοκομικά προγράμματα
> Αιτήσεις για αντικατάσταση Κυψελών μέχρι 21 Ιανουαρίου
Ψη ιακή
ΣΤΟ υλοποίησης τοι) Εθνικού
βάλουν δήλωση κυψελών διαχείμασης
ριο 01-09-2018 31-12-2018.
μεταρρύθμιση
Προγράμματος Μελισσοκομίας, από το
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Δηλώσεις για κυψέλες διαχείμασης μπο-
Κέντρο Μελισσοκομίας Λάρισας
Κτηνιατρικής Λάρισας 27),
ρούν να κατατεθούν και Κέντρο Με-
νώθηκε όλοι οι μελισσοκόμοι πρέπει
Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι ποι) θα θε-
λισσοκομίας Λάρισας.
γεύσεις στη Λάώσα
το αργότερο μέχρι τις 21-01-2019 να υπο-
ωρήσ0υν το μελισσοκομικό τους βιβλιά-
Στην Αυτοδιοίκηση για παροχή υπηρεσιών
Το οργανόγραμμα κοι to Πάνω οτο οποίο
θα βασισθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, να παρέχει ανα
Θρίαμβος ΔΑΚΕ στους εκπαιδευτικούς
> Ανοιξε έκθεση Κρητικών παραδοσιακών προϊόντων
βοθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες μέσω ιου διαδικτύου,
παρουσιάστηκε Χθες σε ημερίδα που διοργάνωσε στο
Η Λάρισα φιλοξενεί παραδοσιακά προϊόντα Κρή-
ΤζηΥΙάΙΛ ξΙ0“ η
σε μια μεγάλη έκθεση "οι) στην πλατεία Ταχυ
> Πρώτη δύναμη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια δασκάλων - καθηγητών
δρομεί0Ι) κοι θα διαρκέσει μέχρι Και την Κυριακή.
Ανοίγει σήμερα
Με φόντο τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα σχο-
λεία, Us κινητοποιήσεις που με κυρίαρχο
«Δεν είδα να
αίτημα τον μαζικό διορισμό μόνιμων εκπαιδξΙΙΙΙ
το αεροδρόμιο
Κών κοι προβλήματα "οι) εξακολουθούν να
ταλανίζουν τον Κλάδο, πραγματοποιήθηκαν χθες
σκοτώνει τα κουτάβια»
και στη Λάρισα οι εκλογές για την ανάδειξη
Στη Λάρισα η υφυπουργός Μαρία Κόλλια
ηροσώηων tlOV δασκάλων Και καθηγητών
η Κόρη 87χρονου κατήγγειλε..
στα υπηρεσιακά συμβούλια. Για τη διευκόλυνση
Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερο η υφυπουργός Εθνικής Αμυ-
ιης εκλογικής διαδικασίας κλειστά ι κιρέμειναν
vas. Μαρία Κόλλια Τσαρουκά, προκειμένου να παραστεί
Μπερδεμένη, και η η υπόθεση, ήταν η κατάθεση της
σχολεία, ενώ η προσέλευση των εκπαιδευτικών
στις εκδηλώσεις ιου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας για
Κόρης τοι.) 87X"OVOll ποι.) φέρεται κτύπησε. κοι
στις κάλπες κινήθηκε υψηλά επίπεδα. Η ΔΑΚΕ
tOV εορτασμό Τοι) προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας. Αρ-
σε κάδο 6 κουταβάκια αλλά συνελήφθη μετά από κα-
είναι η μεγάλη νικήτρια tlOV Χθεσινών εκλογών
χάη ελου Μιχαήλ πομ θα γίνουν μεσημέρι στο αεροδρό
της ίδιας ιου της κόρης για να του εηιβληθεά και διοι-
για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των
μιο tns 110 Πτέρυγας Μάχης. Σιο πλαίσιο του εορτασμού
κητικό ηρά:πιμ0 ύφους 180.000 ευρώ. ενώπιον του Τρι-
εκπαιδευτικών του νομού στα υηηρεσιακά συμ-
το αεροδρόμιο της 110 ΠΜ ανοίξει σήμερα το κοινό
Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας ξεκίνησε η
βούλια τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο Και της Δευ-
(ώρες ενώ στην Κεντρική ηλαιεία έως ιην κι)-
εκδίκαση της υπόθεσης "οι) συνέβη σε χωριό Φαρσάλων
Εκπαίδευσης.
ριακή 11 Νοεμβρίου έκθεση.
και απασχόλησε έντονα τις φιλοζωικές οργανώσεις.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ
Μπείτε στο πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Το μέλλον
κάντε οικονομία
της αγροτικής παραγωγής
ί βε αίωση
εώς
ΝΕΑ ΚΑΠ 2021 - 2027
Ιεβώνυμου στον ΠτΔ
Παρασκευή
μημ
9 Νοεμβρίου 2018
ΠΟΡΙΕΣ
»Το Σάββατο
Τη Διαβεβαίωσή τοι ενώπιον τοι Προέδρου της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας K. Προκόπη Παυλόπουλου έδωσε Χθες ο νέος Μη-
11:00
η ΤΟΙ) τροηολίιης Λαρίσης Ιερώνυμος τοι Αρχιεηισκόηου
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ lMPERlAl
Αθηνών κοι πάσης Ελλάδος K. Ιερωνύμου. με αφορμή κοι την
στη Λάρισα
haluangr
ενθρόνισή τοι] μεθαύριο Σάββατο 10 Νοεμβρίου.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο