Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-08112018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-08112018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΟΥΣΙΚΉ
«ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ»
ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΙΔΡΥΕΤΑΙ H ΟΡΧΗΣΤΡΑ
H ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
H ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΣΒΉΝΕΙ
— «ΒΑΣ[ΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ»
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ
ΣΕΛΙΔΑ8
15
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος iOOi Α". φύλλου 29.970 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
€ 1,00
S NOEMHP/OY 20, s
Διαιρεμένες οι ΗΠΑ, διχαστικός ο Τραμπ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Οι αντιδράσεις
από 350.000
και τα μυστήρια
ΕΦΚΑ.
της συμφωνίας
με την Εκκλησία
ης νομικής διεκδίκησης.
Οουλή,
ΕΙ κυβέρνηση υπόσχεται 10.000 προσλήψεις
τροφή
ημέρα πανηγυρικού
ληλα. Ο Αθηνών
χαρακτήρα ΙΙνοκοινώσεις για
K. Ιερώνυμος μίλησε xOts για
Τα
αναδρομικά.
ηρόθεοη να συμφωνήσουμε
ύψους 820
οι δημόσιες
ηίεοη με.
μέσα
Oibas αλλά και ιου Συν
ανέδειξα v
Η δικαστική στην Αμερική ιου Τριμη για ιο με
δέσμΟυ Ιερέων. Η
τη Ι ξρρμρία τι ΙΟν
για όσα
στη
Tlmu, ρ Αμερι.ηνός δήλωσε ιρ
καθώς και την άποψη η
ρά0Ι)ρο. να
ιον αγαπάει. Και. στη επιτέθηκε
ΟΤΙΚΟΙΙΟίηση Της συμφωνίας δΙΤ
της
ΣΉΜΕΡΑ
με Οξύ tOlJ Ο
πρέπει να θεωρείται δεδομένη
ΉΏ μονή ς τη -
Σελ. 9
και
ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ
Σήμερα η κηδεία
Υπερπλεόνασμα μέσω
Μνημόνιο για την ασφάλεια
του κων. κατσίφα
ρυθμίσεων, κατασχέσεων
υπέγραψαν Κύπρος - ΗΠΑ
Σε ΙΙ»αρτισμένο η-
δεύειαι σήμερο στους
Δρόηοληα ο Κωνσιαν
ιο ΙΙΙ ΙΤΙ ΙΙΙ δισ.
ρ ρπρα ανήμερη
Και
την 280 Οκτωβρίου νεκρός
έπειτα αηό επεισόδιο με την
χρεών
Του έτους θα τα
Μίτσελ. Ο K.
για
a JlljVOllia. Σελ. 6
δισ. Η
Κιμ
κυρίως ΟΤη . Των
Δημοκρατίας τομέα Της
με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πο-
τοι) για
ΑΓΙΟ ΤΟ
Σύμφωνα με
ΙΙον Ι 2
μ"έΟ. ΙΤώ Χθες και TOV
lvtnv
Δημω
"ιι o TlS Ο αριθμός
Ο Νίκος
Τζον ς
Μήνυμα Μητσοτάκη
από ρυθμίσεις
λείας προέδρου ΗΠΑ.
των
και ο το"
κατά των λαϊκιστών
ανήλθαν , και έως το τέλος
ποιι Ι .7 23
Στέιτ Ντιηάφτμεντ. αρμόδιος για Ευρω-
Τραμη. S
ηρμ Ο
Σοβαρές τριβές στην ιταλική κυβέρνηση
«Μιας χρήσης»,
ΤΙΚ Ν.Δ. Κυριάκος Μητσο-
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΙΟμ
η φράση
ΟΙ δύο παγίδες
του 2018
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Οφείλει κανείς νο αναγνωρίσει στην
Στη Eurobank
το
ΓΙΙΙ ΙΙΠό ΙΙΙ ΤΙλΙΙOΙΙΚά
θυγατρική της Πειραιώς
θέματα με
αυτόν τον τη v ο η δη.
τιςλΙξεις χράοης επέλεξαν οι
ΙΙόοια ουζάτηοη. Το με τρόΙΙ0
θυγοιοική ιηα ΓΙειροιέκ στη
του CollinS ως
ΚΟ , Kt“tl
2018 ,
Δύο
η Eulgaria
τα Το ΙΙΙ>ώΤ0
του
η τοάη μεγαβώτερη ΙΙ)ά
αλλά Και Κόσμο. tOV
ΤΟΥ t vTOvO "Ου χα
ιης με μερί
I SlAlu:
ΤΟΙ ΙΙ)Φξ, 25
της Γης αηό τη χρήση πλαστικών
ό ιο α έως ης
1011S 011S
Γερμανία: ο
θάλΙΙΟοες. οι
Την Της
διέψευσε
α (Ιληκή1
Χάρη μεγάλη αύξηση ΙΥΙη οι)-
ΤΙ ς πι) ι η χώρα
δημοσιεύματα ΙΟ .
χρήσης όπως έχει
βυθίζεται ολοένα και
προετοιμάζει την άμεση
οιιωρμή για τον Εα.)Ιειχκών. 0ώγω
(ΠΟ Τέλμα ΟΙ TOlltiS.
βάση
m. 11
tlw ΟΙ ΙΟΝ ΙΟ
Τουρκία: Τον
ΣΧΟΛΙΟΙ
Toy ΚΩΣΤΑ
Ενας άγνωστος κόσμος
τι" ΗΠΑ
ηγετική PKK. πιέζοντας
Η εποχή των άκρων
ωστόσο την κυβέρνηση Τρομπ ντι
διαρρήξει ΙΙΙ με
Συρίας. Σελ. ιρ
π Μυη μία ακόμη πε-
Κινηματογράφος:
Δεξής
ηλέ
ΙΝΜ
όηυΚ
στη
η Χρμαή
lC O η 001800 Ι) Στην
ΚΙ ιηιηΙΙΧν
ΙΙΙ
ιου ΒεραΙ,ίνου ξεχωρίΚουν στη νέο
ομένης Η
Ι) Πήρξε
κινημοιογροφική εβ8ομάδα. 14
ιης ιο γερμανικό
ΕΜηνΙΚό: Στην τελική ευθεία
ΙΟηιΚά
Αμιά ΗΠΑ. ηλλή
έχουν εισέλθει οι διαηοανμοιεύ
Ι ΟΙ ΚΟΙ
με
οβηιιύοεως δημοριρωεά-
ΤΟυς Τρ
κατεστημένης Ιάξοε πραγμάΙΙ.Ν
ιηςοκ.ληρής
νες
νο Ελληνικό. Σιλιιρι.κο με δημο-
ΜΜΕ. ρ ηγέ
ήδη
Σουηδία
η lamda
λα
Κόμιηιρς.
θα από
ΤΟ Κόμμη
tOv Ο
ξης των 20 εκατ. ευρώ
σε οηΛληιη στη μας. Συνολικά
Δά σηδίδειοι αηό ΗΠΑ,
30 ιρέππο. Σελ. 26
849 είδη
και ΚενΙΙΧ%εξΑκ. οπό ιην οηοία
465
Επιστημονικές ταινίες:Με
ερευνηθεί επαρκώς. οι
πανιού ,
βρίσκονται Κρήτη και Κεντωκή
lOV ΙΟ Φε
η ΙΙΤν ΙΙΙ*
ΙΙΙ*
ΟΤΙβΛλ
μας f
blV
ήδη
ΙΙΚ ΚΟΙ
14
με

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο