Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-08112018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ανακοίνοσειιιν
Κμήπιςατη“οιιμοοιπικήιων ιιποιμιιφιήιιιιήιοιιγιο
Συνεδριάζει μεθαύριο Σάββατο η Γιαπρόγραμμααναγέννησηςτου
Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος του νησιού ΗρακλειΟυέκανελόγοοεπικεφαλήςτης
για επίσημο ανακοινωθέν Σα 8 παράταξης«Ηράκλειο, 12
Κρήτη
ΑΡίΘΜOΣΦΥΜ,0Υ 5475 1 € ΓΙΕΜΓ1ΤΗ8 ΝΟΈΜΒΡΙΟΥ 2018 www.neakr
Μέσα σε 15 μήνες ανατέθηκαν πάνω από 9.000 ΜΕΓΑΛΗ
EPEYlVA
συμβάσεις από τους ΟΤΑ της Κρήτης
Φανερό ««πάρτι»»
με 350 εκατ. E
οΑνίσχυρος... σελεγκτικό(μηχανισμός
να βάλει "φρένο” στη φάμπρικα των συμβάσεων με απευθείας ανάθεση w,.13-18
ηπιποήπιηΙ“ΕOΙ3
ΣΕΚ 11
ΣάλοςμεηςσυλλήΨειςκαιστην Δενάοιιννερόναπιουγαλλά 18κατηγφ0ύμενοισευπόθεσηδιαήνησης
Ιφήτηγιαπαράνομααναβαλικά τοαφήνουννατρέηστηθάλασσα ανθ"πωνκαινοθευμένηςκοκαΐνης
ήττα με 20 από τηνΜπάγερνΜονάχου

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο