Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-08112018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο v. Κιλκίς T OY K
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 - έτος 190 - αρ. φύλλου 4745 - 0,50 ευρώ
Ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση
Το ψέμα είχε
κοντά ποδά-
από τη Δικαιοσύνη για τις παρεμβάσεις
ρια. Είναι
η ώρα της
των Υπουργών στο ΑΣΕΠ
αλήθειας
και της δη-
μιουργικής
Ο βου-
ΓΙΙΑ
ανάτασης
λευτής Γ.
της Ελλάδας
Γεωργαν-
Γράφα
ΊΙΙ
o Νίκος Σαχττκίδης
τάς κατέ-
Καρδιοχειρουργός
θεσε στον
Σχολιάοντας
εισαγγε-
την
λέα
επικαιρότητα
σελίδα 3
Γράφει o
Επιθετική απάντηση του επικεφαλής της μειοψηφίας Κώστα
Θεόδωρος Παυλίδης
σελίδα 5
Σιωνιδη στον Δήμαρχο Παιονίας Χρ. Γκουντενούδη
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Τη λογοδοσία σας
εν καιρώ ΠΟΛΕΜΟΥ
στο ΚΙΛΚΙΣ
την ακούσαμε,
σελίδα 3
Με 2 χρυσά στις αποσκευές
τα έργα σας
επιστρέφει το Kinesis σελ.8
δεν είδαμε
Περαστικά Δέσποτα...
Ανοιχτό το Οινοποιείο ΑΪΔΑΡΙΝΗ την Κυριακή
σας
περιμέ-
νει να
δοκιμά-
,lkr4
Τις θερμότερες ευχές μας πνάρρωση
σετε
Οτον Σεβιπιμιώτιττο Μη K. Εμμα-
που υποβλήθηκε επιτυχώς σε επέμβαση
τη νέα
πριν ημέρες στο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης
Σελ. 3
σοδειά
Να κα να επιστρέψει στο Ποίμνιό

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο