Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-08122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

SElOt_layou12 07/12.“2Ο18 1:49 μμ
"Θέλουμε Μγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους”
ΑΡ.ΦΥΛΛOΥ 851 - ΕΤOΣΙ5ο
Α.Ο. Σελλάνων -
στην Γ Εθνικιί
ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΡ,ΙΒΡΙOΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
φ ω. 18
οι 3 αδερφές
κτηνοτρόφοι από το
Ελληνόκαστρο
Τρικάλων
Φωτοβολταίκό των
ΕΛΙΙΕ Σοφάδες
ισχύος 8,99 MW
Ζουγι«λαι,:-
AS ΤΙς το Ρόδου
H Και δεν
παιδιά, αλλά αγρίμια„.
Γράφει o Γιώργος Αμβροσίου
Η λαμπερή Παυσιλυπούπολη...
κοι να
μές σε ντόπιους και
σκέπτες
Αναλυτικά το
γραμμα όλων των ημε-
ρών στα σπιτάκια της
Π α υ σιλΙΙΠ0ύΤΤ0λης,
οι
λες εκδηλώσεις σε όλη
την πόλη
φ ΕΔΙ2.Ι3.Ι4
Κωτσός για ΑΠΕ
1,1F."
114 χρόνια Αμερικανική
Γεωργική Σχολή...
Οι κάτοικοι στο κομμένο Μάτι,
υποφέρουν...
Στρατηγική επιλογή
ΑΛΗΘΕΙΑ,
του Δήμου Μουζα«ίου η
νου του γραφείου τύπου και της διευθύν-
ανάπτυξη των
τμήματος
της σχολής.
Πηγών

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο