Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-08122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-08122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΟΜΥ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
€ Ι,οο
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΠΙΟ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΗ
H ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΜΑΖΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΡΑΜΑ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος iOOi Α". φύλλου 2121μ)5 Ιδρυτής: Γ. Α.
S ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
ΣΉΜΕΡΑ
ΥΠΟθΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥ
Και η εισαγγελέας
προτείνει
αποφυλάκιση
Υπέρ Κρα
αρΙΙ00ύ
τοηο&ειείιηι. σύμφωνα με ηληρο-
και η ορμόδιο εισαγγελέ-
ΙΙΙ. Δεν αη0κ_λΙίξΙΙΙΙOΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αναδρομικές
χρεώσεις παγίδες
με ιιΙ
που να μειοβ βάσκκη ιο
νέες ιι
μές ησυ αηότονΙο,
. 23
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Το βάρος
στη μεσαία Τάξη
ξηςπ0Ι)
ζει η Ν.Δ..
ΙΟΟη ΤΙΚ Ν.Δ.
120
3.000 ηοοό
αΕρρίκοςΝτυνά .ω:Αγον0ζ
00 όηΙ.Κ Ο
ΝΙΙΠά ω.
λ ξη αυτή δεν
από SSV
Σεπτεμβρίου 2019.
ευρώ με
. 25
ΣΤΗΝ „Κ»
ΤΟ Ούνορ0
Φώφη Γεννηματά:
φ,Ι.εριιιε Αλέξη έστειλε
στη η
αΤΟ
η KINM.
V« ηω,ΙΙΙΚό
πρόγραμμα τα
ιον πρωΟιιηοΙΙΙΥ,ό
Σελ. 4
Επιχειρήσεις:
βελτίωση ιου
το επι-
στην με βάση την
ΠΟΙΙ
η Σελ. 26
Χρήστος Ζαχαράκις
Τα δύο ουσιώδη
Γαλλία:κλΣΙσιά
Ο ΙΙΙ
μιας αώμη
διαδήλωσης ιων Κίτρινων
τοι Σελ. Ο
Τετάρτη στην
με διεθνή
«Σύννεφα» πάνω από τις Πρέσπες
Σκληρή δήλωση από τον Πάνο Καμμένο — Προβληματισμός στο Ποτάμι
ξΙΙΙΚΡΙΙΤΙ ί ΟΤ ην .
αηό την ελληνική
γός Αμυν
Καμμένος τη
συμφωνία. ενώ ειιιτέΟηκε οφοδ0ά στην
Της yliTOVOS.
την
ΤΟ βΙOΡΙΙΤό0ΙOΙ4Ι
tixt tOv
Προβληματισμό. γιο τις δΊλώοεις
το Ποτάμι.
της
λόγ Ο για
ΙΙ0ράθΙ_ΙOΙΙ Η
TOl_lS ΚΟ Ι ΙΙΙ Τ0δί8ΙΙ
οι ψήφοι ηου
για
κύρωση της συμφωνίας , 4
Κέρδισε η εκλεκτή της Μέρκελ
ιης με στο που IS η ΜέρκεΝ. Το αποτέλεσμα ιη θέση κηι ιοοηι-
tclll Σελ. 9
ΣΤΟ φως το μέγεθος
της καταστροφής
Και εστραμμένες
Ίών. οπααμένες βιιρίνες ΚΩΙΩαιημά-
ΙΙΙ".
ttl ΌΙ
αφορμή την από
ΙΟOΙλ0
ΟΙΟ
Εξάρχεια με-
ιρούν ,ΙΙληγέ0, Στη κα-
ιοστροΙΙή
ΙΟ πρωί οι Ι ης θξΟΑΟ
ΔΙΙ ιο ΙΙΙ]” ζημιών θο ηοοοεγγί-
000 ευρώ. 3
Συνάντηση
με ανοιχτά
χαρτιά
στη Μόσχα
ToiTlp llS με ΙΙΙ)ύΙΙν
ΕΙΟ Της ύλης ΟΙ
διαφωνίες. είχαν Χθες Κρεμλίνο ο
Αλέξης ΚΙΙΙ Ο
τας
βρέΙ)ΙΙΚξ Π
ΚΟΙ ΟΙ
Ο ΟΙ ηγέτες
ΤΟΙ ΙΦΙ λί0Ι3
την
τοι για την
«Φρένο»
σε απευθείας
αναθέσεις
Για το μεταναστευτικό
Να ΤΙς Της Κείμενης
π Ε .ηαΔα Ανεξάρτητη Αρχή
Πολ ΠΙΚΛς.
η Αρχή, ΤΟ ηομ
ΙοχύξΙ 6
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Να μπει ένα τέλος
στην παρακμή
το
με αφορμή
συμμετέχουν με
ΤΟΙ" ΟΙ" ήθΙ ις υ ΙΙόΙΙΤΟΙΙς Κάθε
ΟΤΟ ίδιο έργο. χωρίς να
οι πληρώ.
ΤΟ ΚάΤOΙΚOΙ ΚΟΙ
εικόνες παρακμής που έχρΙ“
ρουτίνα πρέπει
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ
Με ή χωρίς γραβάτα
o Τσίπρας ήθελε ι
επιπλέον
Να μ π
ΙΙΙ μι
χάρη, σε
ιευξή ιου στη ΟΙ."ΙΚή με
ηούΙΜ
ΙΙΙ<Ι
έβγαλα
ομιλία. ΙΟΝ όια .
σημανιική
to Κρεμλίνο Ίέ
ΧΙΧ ΙΟΝ ΙΟ
έκανε α Νήμη
έΙΠΥΙ. μ"
ζήιημ<Ι tCw
κού μη
φηα ιο μεσημέρι,
Τύπου
ΡΙ ιο θέμα.
ΩξξΙΧΊΑρ,
Ο κάμπ
tOv με
ΙΟ άλλη
κότηια μικρό
μάθημα
ΙΙΙ
βήμα
Και
άηιικη ηοιδείο κοι η Ιηείο,
ΙΟΙίΥ
ΟΤΟ Π οι)".
Τέχνη μιας άλλης εποχής
Bear nd,
ΦΙ ές νέες προβολές
σιιγμες αυιης ιης ειροηοιηιης ειρημερης
που υηηρέιηοε με ο Μέμος
OtlW ΚΙΝΕΜΑ
Olender Gallew,

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο