Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-08122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς TOY K I
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 - έτος 190 - αρ. φύλλου 4766 - 0,50 ευρώ
Ευπρόσδεκτοι στο Σ.Σ. Μουριών
οι 225 πρόσφυγες στο ξενοδοχείο
Χωρίς Ιδιαίτερα
προβλήματα η παρα-
μονή τους, ενώ
όπως τονίζει ο πρό-
εδρος της τοπικής
κοινότητας Αναστά-
σιος Σελαλματζίδης
"με την παρουσία
τους τονώθηκε η το-
πική αγορά"
σελί&Ι 3
20 Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς «Κώστας Λαχάς»:
15 χρόνια
δημιουργίας
και
εθελοτικής
προσφοράς
2003-2018
6
Ξεκίνησαν
τέσσερα
προγράμ-
ματα Διά
Βίου
Μάθησης
σελί&Ι 7
ΜΙΑ δισρ
δια τηγ ελπιΤα
Κυριακή
Δεκεμβρίου
ώρα 7μμ
Συνεδριακό Κέντρο Κιλκίς
στον Ερυθρό Σταυρό
Τμήμα
Αρωμα Χριστουγέννων
Γεωργαντάς:
"Κυνική
παραδοχή
Σπίρτζη”
σελί&ι 3
Καίριες επιση-
μάνσεις του
Λ. Παζαρτζικλή
στο Δημοτικό
Συμβούλιο
Κιλκίς
6
...ησηςίες
Σύλλογος Γονέων Μαθη-
Τών του 20e Δημ. Σχολείου
Κιλκίς "K. Λαχάς"
το βάζο
με τα
μπισκότα
Από την
Κωνσταντίνα
Γεράκη
Μαρσάροντας
για
προσλήψεις...
Του Ανδρέα Μακρίδη
Σελ. 9

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο